Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 2, Ngày 13/03/2023, 10:00
Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh từ tháng 6 đến tháng 10/2023
13/03/2023
Theo kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) vừa được UBND tỉnh ban hành, dự kiến từ tháng 6 đến tháng 10/2023, Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh sẽ kiểm tra việc tổ chức, triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC theo tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị; tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh và của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Mục đích kế hoạch kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC tại các sở, ngành tỉnh, địa phương (tính đến thời điểm kiểm tra), làm cơ sở cho việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh; phát hiện, nêu gương, nhân rộng những mô hình, sáng kiến CCHC. Đồng thời, kiến nghị biện pháp, giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

kiem tra truc tiep tinh hinh tiep nhan.jpg

Kiểm tra trực tiếp tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Qua đó, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các sở ngành, địa phương thực hiện tốt công tác CCHC, đề xuất những vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo, điều hành; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của tỉnh. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả, quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Lượt người xem:   129
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang