Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 2, Ngày 13/03/2023, 17:00
Quy chế làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
13/03/2023 | Nguyễn Thị Hoàng Anh
Vừa qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Quyết định số 52/QĐ-TTPVHCC ngày 09/3/2023 về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Theo đó, Quy chế gồm 09 chương và 35 điều quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thuộc Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm). Đối tượng áp dụng quy chế gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm; các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định của Bộ luật lao động và UBND tỉnh: 08 giờ/ngày và 40 giờ/tuần (sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần); song song đó, công chức, viên chức được nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trách nhiệm, quyền hạn của Trung tâm: Tổ chức bố trí vị trí, nhóm vị trí làm việc cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, đảm bảo hiệu quả, khoa học, bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi trong giải quyết mọi công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định. Cung cấp trang thiết bị, thông tin, tài liệu có liên quan đảm bảo các điều kện làm việc cần thiết cho công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm. Phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác có liên quan để giải quyết công việc; báo cáo lãnh đạo trực tiếp phụ trách các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc còn có ý kiến khác nhau. Theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. Thường xuyên thực hiện việc đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa các TTHC; xây dựng môi trường làm việc văn minh, lịch sự, hiện đại.

Ngoài ra, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm hoặc theo yêu cầu, Ban Giám đốc và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động rà soát, thống kê, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, gửi viên chức hành chính tổng hợp, báo cáo Giám đốc về kết quả giải quyết các công việc được giao, những công việc còn tồn đọng, hướng giải quyết tiếp theo, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới. Kết quả thực hiện công việc là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ trong Ban Giám đốc và từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quyết định số 52/QĐ-TTPVHCC ngày 09/3/2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đính kèm: 52_QĐ-TTPVHCC_09-03-2023_QUY CHE LAM VIEC TTPVHCC 2023 T.signed.pdf

H.A


Lượt người xem:   299
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang