Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 6, Ngày 24/03/2023, 10:00
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
24/03/2023
UBND tỉnh Long An vừa ban hành văn bản 2272/UBND-THKSTTHC gửi các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

Thực hiện Công điện của Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy và Văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/20222 của Chính phủ. Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả việc khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong việc cung cấp dịch vụ công, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng yêu cầu công dân cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07), thông báo số định danh cá nhân và sao y chứng thực Sổ hộ khẩu khi nộp hồ sơ xin việc, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, UBND tỉnh yêu cầu quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công và Công văn số 340/UBND-NCTCD ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Chỉ đạo tất cả các công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp và các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC cho người dân: khi tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tuyệt đối không yêu cầu người dân nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin về cư trú mà tự khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP. Khi thực hiện TTHC và giao dịch với người dân, trong trường hợp có đầy đủ điều kiện để tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu cán bộ, công chức, viên chức nào không thực hiện, tùy tiện yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú (CT07), thông báo số định danh cá nhân, gây khó khăn, bức xúc cho người dân thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

23-3-2023-IMG_5210.jpg

Không yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến

Đồng thời, thông báo, niêm yết tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC để người dân biết việc không yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến.

Các sở, ngành tham mưu công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, đặc biệt là các TTHC có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc các giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú ngay sau khi các bộ, ngành có quyết định công bố; đồng thời xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC để làm căn cứ xây dựng quy trình điện tử ngay khi trình công bố TTHC.

Công an tỉnh và UBND cấp huyện thiết lập đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân; bố trí cán bộ, phát huy Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin va Truyền thông khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử theo quy định. Thường xuyên đồng bộ thông tin, dữ liệu TTHC giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đảm bảo yêu cầu chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh.


Lượt người xem:   99
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang