Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 3, Ngày 28/03/2023, 09:00
Long An: gần 130.000 hồ sơ trực tuyến
28/03/2023 | Trương Thị Thanh Tuyền
Trong 3 tháng đầu năm 2023, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh có 14.343 tài khoản sử dụng DVCTT, bao gồm 13.702 tài khoản của người dân và 641 tài khoản doanh nghiệp. Trong số đó có đến 11.208 tài khoản đăng ký mới, gồm 10.909 tài khoản của người dân và 299 tài khoản của doanh nghiệp.
Theo số liệu thống kê trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 17/3/2023) có 129.963 hồ sơ trực tuyến, trong đó: cấp tỉnh có 12.473 hồ sơ, cấp huyện có 48.968 hồ sơ, cấp xã có 68.522 hồ sơ. Tổng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 97,05% trên tổng số 133.907 hồ sơ của các DVCTT (bao gồm cả trực tuyến và trực tiếp).

DVCTT 2.png

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cấp tỉnh

Việc thanh toán trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực, số giao dịch thanh toán phí, lệ phí thành công trên cổng dịch vụ công của tỉnh là 1.921 giao dịch, với tổng số tiền thanh toán là 222.496.000 đồng; số giao dịch thanh toán thuế đất theo đia phương trên cổng dịch vụ công quốc gia: có 4.574 giao dịch thành công trên tổng số 6.019 giao dịch với tổng số tiền giao dịch thành công là: 23.507.196.654 đồng. Tỉnh đã đồng bộ 4.505.649 hồ sơ, triển khai kết nối 1.465 DVCTT với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tỷ lệ scan hồ sơ thủ tục hành chính trên toàn tỉnh đạt 99,63%, tỷ lệ scan kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 90,64%.DVCTT 3.png

Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ cấp xã (từ 01/01/2023 đến 17/3/2023)

Bên cạnh một số kết quả nổi bật đạt được, việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều từ hệ thống thông tin của địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia còn nhiều vướng mắc, dẫn đến chưa giải quyết hiệu quả việc chia sẻ dữ liệu trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

DVCTT 4.png

Tình hình đăng ký và sử dụng tài khoản DVCTT

Nhằm nâng cao kết quả thực hiện cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Long An, trong thời gian tới đòi hỏi các sở, ngành tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về việc tạo tài khoản trên Cổng DVC quốc gia để thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến; triển khai các giải pháp phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức công tác tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả trong hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, khẩn trương thực hiện rà soát tất cả thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) để xác định, lập danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo quy định, thực hiện khai thác hiệu quả dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ xác thực, định danh và giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

DVCTT.jpg

Đoàn viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Riêng đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã cần luôn kiểm tra, đôn đốc theo dõi và cập nhật đầy đủ, kịp thời tiến độ giải quyết hồ sơ để đảm bảo hồ sơ điện tử khớp với hồ sơ giấy và giảm thiểu hồ sơ chuyển quá hạn, phục vụ đồng bộ chính xác tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia./.

Trương Tuyền


Lượt người xem:   128
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang