Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 6, Ngày 14/04/2023, 17:00
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực quản lý cạnh tranh của Sở Công Thương
14/04/2023 | Nguyễn Thị Thúy Kiều
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An.

​​Theo đó, tại Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 14/04/2023 đã công bố danh mục, nội dung thủ tục hành chính; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả, bao gồm: Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung các TTHC sửa đổi, bổ sung lên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh  theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/04/2023./.

Đính kèm: 2984_QĐ-UBND_13-04-2023_QD_SCT_05TTHC_LVQUANLYCANHTRANH.signed.pdf ; 2984_QĐ-UBND_13-04-2023_PL1-SCT-05 TTHC LV QUANLYCANHTRANH.signed.pdf ; 2984_QĐ-UBND_13-04-2023_PL2-SCT-05 QTNB LV QLCANHTRANH.signed.pdf .






Lượt người xem:   85
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang