Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 2, Ngày 24/04/2023, 14:00
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Long An
24/04/2023 | Nguyễn Thị Thúy Kiều
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Long An.

​Theo đó, tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 21/04/2023 đã công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Long An, bao gồm: Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý; Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý; Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2023./.

Đính kèm: 3320_QĐ-UBND_21-04-2023_QDCB TTHC-QTNB-STP-LV TGPL-SD3TT-2023.signed.pdf ; 3320_QĐ-UBND_21-04-2023_DANH MUC-NOIDUNG-QTNB TTHC-STP-LVTGPL-3TTSD-2.signed.pdf .


Lượt người xem:   104
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang