Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 3, Ngày 09/05/2023, 10:00
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An
09/05/2023 | Nguyễn Thị Thúy Kiều
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An.
​​Theo đó, tại Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 đã công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 04 thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

- Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 02 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

- Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành 06 thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động in; Cấp lại giấy phép hoạt động in; Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in; Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành:

- Cấp tỉnh: Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

- Cấp huyện: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy; Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông Cập nhật nội dung các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023./.


Lượt người xem:   104
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang