Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 3, Ngày 09/05/2023, 11:00
Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
09/05/2023 | Nguyễn Thị Thúy Kiều
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

​​Theo đó, tại Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 đã công bố 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, cụ thể:

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh 01 thủ tục: Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh;

- Thủ tục hành chính cấp huyện 02 thủ tục: Bố trí ổn định dân cư trong huyện; Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023./.

Đính kèm: 3802_QĐ-UBND_05-05-2023_QĐ CB bãi bỏ TTHC Sở NNPTNT LV KTHTPTNT.signed.pdf . 


Lượt người xem:   123
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang