Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 5, Ngày 18/05/2023, 10:00
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
18/05/2023 | Nguyễn Thị Thúy Kiều
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

​Theo đó, tại Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 đã công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Kèm theo Danh mục thủ tục hành chính và  Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính), bao gồm: Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ; Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung thủ tục hành chính theo Quyết định số  4044/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường lên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP”.

Đính kèm: 4184_QĐ-UBND_17-05-2023_QĐ_ cong bo TTHC_linh vuc TNN.signed.pdf ; 4184_QĐ-UBND_17-05-2023_Danh mục TTHC.signed.pdf ; 4184_QĐ-UBND_17-05-2023_Quy trinh noi bo.signed.pdf .

Lượt người xem:   103
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang