Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 5, Ngày 01/06/2023, 09:00
Long An phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2023
01/06/2023
Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh Long An ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Mục tiêu kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương và chương trình, kế hoạch của tỉnh đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh. Đẩy mạnh cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số và phát triển xã hội số.

1-6-2023-IMG_5829.jpg

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2023

Kế hoạch đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả.

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế chính sách

Thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách về mức thu phí, lệ phí, chính sách ưu tiên đối với các hoạt động cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát, công bố Quyết định của UBND tỉnh ban hành DVCTT toàn trình và DVCTT một phần.

Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp DVCTT.

Ban hành hướng dẫn thực hiện triển khai Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Rà soát đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai cung cấp DVCTT toàn trình.

Tích hợp, cung cấp DVCTT toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tập trung triển khai ứng dụng định danh, xác thực điện tử (VNEID), tích hợp các dịch vụ thiết yếu để dần thay thế các giấy tờ liên quan đến công dân.

Triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tái sử dụng.

Chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính, đảm bảo dữ liệu thủ tục hành chính được đồng bộ, thống nhất giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Triển khai thực hiện giao chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng DVCTT và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng DVCTT, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

Giao nhiệm vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó thành viên tổ công nghệ số đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân tự sử dụng DVCTT để đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người biết cách sử dụng tài khoản VNeID, đăng nhập và sử dụng DVCTT trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chỉ đạo tập trung thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng hình thức trực quan dễ hiểu, dễ thực hiện (cụ thể: video, tờ gấp, áp phích, ….).

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức; bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng các DVCTT do cơ quan nhà nước cung cấp.

Thứ ba, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Rà soát, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tại cơ quan, đơn vị và bộ phận một cửa các cấp.

Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đáp ứng yêu cầu việc số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Triển khai giải pháp hình thành Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, phấn đầu năm 2023, tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVCTT toàn trình đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa đạt 50%; tỷ lệ DVCTT toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 85%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 30%; tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 60%; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng DVCTT được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đạt 100%; tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 100%./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Lượt người xem:   103
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang