Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Hoạt động của Trung tâm
Thứ 2, Ngày 28/12/2020, 09:00
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2021
28/12/2020
Ngày 25/12/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể, Ban lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trung tâm.

quangcanh-tthcc-20.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; báo cáo tình hình thu, chi tài chính năm 2020 của Trung tâm; chương trình công tác năm 2021. Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến thông qua dự thảo quy chế làm việc năm 2021,quy chế chi tiêu nội bộ tại Trung tâm năm 2021. Lãnh đạo trung tâm và Tổ trưởng tổ công đoàn đã thực hiện việc ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Trong năm 2020, Trung tâm đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, bố trí, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn và vị trí việc làm; cải thiện điều kiện làm việc để cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, cải tiến lề lối làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Động viên, đề xuất khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua trong thực hiện công tác và các hoạt động đoàn thể. Nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nội quy, quy chế Trung tâm theo quy định.

Đặc biệt, sau khi  sử dụng phần mềm mới tổng số hồ sơ tiếp nhận của 20 sở ngành là 13.517 hồ sơ (trong đó: tồn kỳ trước là 05; mới tiếp nhận là 13.512; trực tuyến là 3.270; trực tiếp là 10.242). Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 11.470 hồ sơ (trong đó: trước hạn là 7.614, chiếm tỷ lệ 66,38%; đúng hạn là 3.650, chiếm tỷ lệ 31,82%; quá hạn 206, chiếm tỷ lệ 1,80%). 

 kyket-tthcc-20.jpg

  kết Giao ước thi đua năm 2021 với tổ Công đoàn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của trung tâm, trong đó tập trung xây dựng giải pháp để tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức đến liên hệ công tác. Đồng thời, hội nghị cũng thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm – Lưu Hiếu Trung  ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị. Thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm tiếp tục phát huy năng lực, năng động, sáng tạo trong công việc; bên cạnh đó gìn giữ, phát huy đoàn kết nội bộ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đề ra trong năm 2021./.

Ngọc Lan


Lượt người xem:   461
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​