Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Hoạt động của Trung tâm
Thứ 4, Ngày 27/01/2021, 16:00
Ông Nguyễn Minh Sang được phân công kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
27/01/2021
Ngày 27/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp công bố quyết định phân công kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Nguyễn Văn Hòa trao quyết định của UBND tỉnh phân công ông Nguyễn Minh Sang, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, kể từ ngày 01/01/2021.

Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với ông Lưu Hiếu Trung và bà Lưu Thị Mỹ Bình, kể từ ngày 01/01/2021.

cbqdinhanhsang.jpg 

Ông Nguyễn Minh Sang (thứ 2 từ trái qua), ông Lưu Hiếu Trung và bà Lưu Thị Mỹ Bình nhận quyết định

Năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc tiếp nhận và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở ngành (kể cả cơ quan ngành dọc) có thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm; tăng cường công tác phối hợp, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các sở ngành giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn trên 99% và giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn dưới 1%. Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến tăng so với những năm trước trước đây, người dân và doanh nghiệp đánh giá cao về thái độ phục vụ, tỷ lệ hài lòng chiếm 99,36%./.

Thùy Vân


Lượt người xem:   254
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​