Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 4, Ngày 24/03/2021, 11:00
Năm 2020, Long An hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính
24/03/2021
Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác CCHC năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm chủ trì hội nghị.

23-3-2021-IMG_8647.jpg


Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành 50/50 nhiệm vụ, đạt 100% theo kế hoạch; 100% các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch của đơn vị và triển khai thực hiện.

Công tác CCHC tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC để tập trung lãnh đạo, điều hành. Từ đó, các sở, ngành, địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ; công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ CCHC được các ngành, các cấp tập trung thực hiện, kết hợp với đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ, kiểm tra chuyên ngành; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát 27 TTHC trên 14 lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng giải quyết của 11 sở ngành, tỉnh  nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC. Qua rà soát, kiến nghị Bộ, ngành đơn giản hóa 26 TTHC trên 13 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 11 sở, ngành; cắt giảm thời gian giải quyết TTHC là 116 ngày/284 ngày, tỷ lệ cắt giảm thời gian đạt 40,85%; chi phí tiết kiệm ước tính được sau khi đơn giản hóa TTHC là 7.935.900.927 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm đơn giản hóa TTHC đạt 88,58%.

Toàn tỉnh có 1.885 TTHC, trong đó, thực hiện theo cơ chế một cửa 1.310 TTHC, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông 575 TTHC. Năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận 1.055.175 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 1.015.857 hồ sơ (giải quyết trước hạn 533.004 hồ sơ, đạt tỷ lệ 52,47%; đúng hạn 474.946 hồ sơ, đạt tỷ lệ 46.75%; quá hạn 7.907 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,78%).

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Có 148.601/151.860 văn bản được phát hành dưới dạng điện tử trong nội bộ và giữa các cơ quan nhà nước, đạt 98% (vượt chỉ tiêu đề ra là 95%). Có 148.335/151.860 văn bản đi được ký số, đạt tỷ lệ 98% (vượt chỉ tiêu đề ra là 80%). Hiện nay, tỉnh đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 643 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt 37%) và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt 18%). Đến thời điểm báo cáo đã có 25.108 hồ sơ được nộp qua mạng, chủ yếu là thủ tục liên quan doanh nghiệp, tăng hơn 03 lần so cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, còn có 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do Bộ, ngành Trung ương triển khai cho một số sở ngành.

23-3-2021-IMG_8652.jpg


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức,

thực hiện công tác CCHC năm 2020

Bên cạnh đó, công tác CCHC còn một số tồn tại, hạn chế như: kết quả cải cách TTHC có nơi còn thấp, khối lượng các loại TTHC ở các cấp hành chính nhà nước vẫn còn nhiều và phức tạp nhất là đối với lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng…; một số cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra một cách hiệu quả, triệt để nên dẫn đến việc còn tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC không đảm bảo theo quy trình; vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hẹn; việc đầu tư cho phát triển công nghệ thông tin có nơi hiệu quả ứng dụng chưa cao, còn lãng phí nguồn lực đầu tư;…

23-3-2021-IMG_8660.jpg


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục hết sức nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, địa phương để khắc phục những khó khăn, hoàn thành các phương hướng, nhiệm vụ CCHC đề ra trong năm 2021.

Trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm trong quá trình tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện các nội dung về cải cách TTHC, trọng tâm cải cách TTHC gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh góp phần nâng cao Chỉ số PCI cấp tỉnh; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; tiếp tục thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh đúng pháp luật, công bằng; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Dịp này, hội nghị trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện công tác CCHC năm 2020./.

Theo Cổng Thông tin điện tử Long An

Tin tức - Sự kiện - Năm 2020, Long An hoàn thành 100% nhiệm vụ...


Lượt người xem:   128
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang