Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 4, Ngày 20/07/2022, 08:00
Long An: Phấn đấu xếp hạng Chỉ số PAR INDEX trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất trong cả nước
20/07/2022
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và trong xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) hàng năm của tỉnh nói riêng. UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao các chỉ số trên.

Theo đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để cải thiện và nâng cao điểm số xác định Chỉ số PAR INDEX trên tất cả các lĩnh vực theo Bộ Chỉ số do Bộ Nội vụ ban hành. Phấn đấu vị trí xếp hạng Chỉ số PAR INDEX của tỉnh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất trong cả nước. Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế và cải thiện Chỉ số SIPAS của tỉnh, trong đó trọng tâm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Phấn đấu Chỉ số SIPAS của tỉnh đạt trên 90% và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất trong cả nước.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; công tác phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tập trung vào các nội dung, lĩnh vực Chỉ số PAR INDEX của tỉnh còn yếu và bị mất điểm, đối với Chỉ số SIPAS chưa được người dân, tổ chức đánh giá cao hoặc không hài lòng. Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch quyết liệt, đồng bộ ở tất cả các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở; các sở, ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC tại cơ quan và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo chuyên ngành quản lý trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại đơn vị và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả các nhiệm vụ tại tất cả UBND cấp xã trực thuộc.

Theo kết quả công bố ngày 25/5/2022 của Bộ Nội vụ, Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh đạt được 87.20/100 điểm, xếp hạng 22/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giảm 15 bậc so với năm 2020 (07/63); Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh đạt được 86,59%, xếp hạng 41/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giảm 14 bậc với năm 2020 (27/63). Qua các năm đánh giá, Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS của tỉnh chưa ổn định và bền vững.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và hiệu quả; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với các nhiệm vụ không hoàn thành hoặc không hiệu quả./.

TH


Lượt người xem:   84
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang