Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức Hoạt động

 
Tin tức Hoạt động - Hoạt động của Trung tâm
 
Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện cùng lúc nhiều TTHC thuộc thẩm quyền của nhiều sở, ngành khác nhau; giảm chi phí và thời gian đi lại nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC nhiều lần. Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình phối hợp giải quyết liên thông một số thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
 
Long An – Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục cấp lại, cấp đổi Chứng minh nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
 
Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh Long An: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ 
 
Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên 
 
Trung tâm phục vụ hành chính công thể hiện được vai trò là đầu mối tập trung trong giải quyết thủ tục hành chính 
 
Hội nghị Công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2018 
 
Sau 1 năm hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Long An thể hiện vai trò là đầu mối tập trung giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo sự hài lòng với người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện tốt công tác cải cách TTHC. 
 
Kết quả hoạt động tháng 01 năm 2017 của Trung tâm PVHCC tỉnh 
 
Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Năm 2020, Long An hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chínhNăm 2020, Long An hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính
Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác CCHC năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm chủ trì hội nghị.

23-3-2021-IMG_8647.jpg


Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành 50/50 nhiệm vụ, đạt 100% theo kế hoạch; 100% các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch của đơn vị và triển khai thực hiện.

Công tác CCHC tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC để tập trung lãnh đạo, điều hành. Từ đó, các sở, ngành, địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ; công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ CCHC được các ngành, các cấp tập trung thực hiện, kết hợp với đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ, kiểm tra chuyên ngành; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát 27 TTHC trên 14 lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng giải quyết của 11 sở ngành, tỉnh  nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC. Qua rà soát, kiến nghị Bộ, ngành đơn giản hóa 26 TTHC trên 13 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 11 sở, ngành; cắt giảm thời gian giải quyết TTHC là 116 ngày/284 ngày, tỷ lệ cắt giảm thời gian đạt 40,85%; chi phí tiết kiệm ước tính được sau khi đơn giản hóa TTHC là 7.935.900.927 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm đơn giản hóa TTHC đạt 88,58%.

Toàn tỉnh có 1.885 TTHC, trong đó, thực hiện theo cơ chế một cửa 1.310 TTHC, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông 575 TTHC. Năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận 1.055.175 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 1.015.857 hồ sơ (giải quyết trước hạn 533.004 hồ sơ, đạt tỷ lệ 52,47%; đúng hạn 474.946 hồ sơ, đạt tỷ lệ 46.75%; quá hạn 7.907 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,78%).

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Có 148.601/151.860 văn bản được phát hành dưới dạng điện tử trong nội bộ và giữa các cơ quan nhà nước, đạt 98% (vượt chỉ tiêu đề ra là 95%). Có 148.335/151.860 văn bản đi được ký số, đạt tỷ lệ 98% (vượt chỉ tiêu đề ra là 80%). Hiện nay, tỉnh đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 643 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt 37%) và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt 18%). Đến thời điểm báo cáo đã có 25.108 hồ sơ được nộp qua mạng, chủ yếu là thủ tục liên quan doanh nghiệp, tăng hơn 03 lần so cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, còn có 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do Bộ, ngành Trung ương triển khai cho một số sở ngành.

23-3-2021-IMG_8652.jpg


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức,

thực hiện công tác CCHC năm 2020

Bên cạnh đó, công tác CCHC còn một số tồn tại, hạn chế như: kết quả cải cách TTHC có nơi còn thấp, khối lượng các loại TTHC ở các cấp hành chính nhà nước vẫn còn nhiều và phức tạp nhất là đối với lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng…; một số cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra một cách hiệu quả, triệt để nên dẫn đến việc còn tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC không đảm bảo theo quy trình; vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hẹn; việc đầu tư cho phát triển công nghệ thông tin có nơi hiệu quả ứng dụng chưa cao, còn lãng phí nguồn lực đầu tư;…

23-3-2021-IMG_8660.jpg


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục hết sức nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, địa phương để khắc phục những khó khăn, hoàn thành các phương hướng, nhiệm vụ CCHC đề ra trong năm 2021.

Trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm trong quá trình tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện các nội dung về cải cách TTHC, trọng tâm cải cách TTHC gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh góp phần nâng cao Chỉ số PCI cấp tỉnh; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; tiếp tục thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh đúng pháp luật, công bằng; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Dịp này, hội nghị trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện công tác CCHC năm 2020./.

Theo Cổng Thông tin điện tử Long An

Tin tức - Sự kiện - Năm 2020, Long An hoàn thành 100% nhiệm vụ...


24/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Năm 2021, tích hợp, cung cấp 55 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụNăm 2021, tích hợp, cung cấp 55 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp 55 dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.


Ảnh minh họa. (Nguồn: russia-briefing.com)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Trong đó, 11 dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ công thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư như: Cấp, cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú; liên thông đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; cấp hộ chiếu phổ thông…

Bên cạnh đó, danh mục mới ban hành có 44 dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc. Đó là các dịch vụ: Gia hạn tạm trú, cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam; cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng; đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng; đăng ký tuyển sinh đầu cấp (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông); đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp...

Ngoài những dịch vụ công trực tuyến phê duyệt trên, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết 01 ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021..

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, cải thiện trải nghiệm người dùng theo hướng phát triển ứng dụng trên thiết bị di động của Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp người dân chỉ cần sử dụng một ứng dụng có thể kết nối, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương, cũng như cung cấp các thư viện để các ứng dụng khác của bộ, ngành, địa phương có thể tích hợp, kết nối tạo nhiều tiện ích hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị triển khai thí điểm giải pháp xác thực tiên tiến khác như xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia làm cơ sở để triển khai nhân rộng, đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ thuật./.

Theo TTXVN


24/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Điểm sáng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chínhĐiểm sáng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những giải pháp quan trọng giúp huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp (DN) trong quá trình thực hiện các TTHC.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Cần Giuộc có những đột phá mới, góp phần tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Cần Giuộc có những đột phá mới, góp phần tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

Tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp

Thời gian qua, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý hành chính tiếp tục được huyện Cần Giuộc vận hành, khai thác thông qua các phần mềm: Một cửa điện tử, Quản lý văn bản và điều hành, Quản lý cán bộ công chức, Quản lý hồ sơ một cửa,... Hiện hạ tầng CNTT của huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ công việc. 100% cơ quan, đơn vị kết nối Internet và sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử; tỷ lệ ký số đạt trên 99% và trao đổi văn bản điện tử đạt gần 100%.

Đặc biệt, tận dụng hệ thống CNTT sẵn có, huyện triển khai nhiều giải pháp góp phần tạo sự hài lòng cho người dân, DN khi tham gia giải quyết TTHC. Trong đó, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình CCHC và triển khai xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

"Thông qua triển khai DVCTT mức độ 3, 4, chúng tôi có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần có kết nối Internet. Chúng tôi chỉ cần đến 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại Trung tâm Hành chính công huyện; giảm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ như trước" - ông Lê Ngọc Hùng, ngụ thị trấn Cần Giuộc, chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh, từ khi đẩy mạnh triển khai, ứng dụng DVCTT trong giải quyết TTHC đã góp phần tăng tính công khai, minh mạch; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về CNTT của cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ TTHC,... góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

Xây dựng chính quyền vì dân phục vụ

"Hàng năm, ngoài việc lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC, chúng tôi còn tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, DN về hoạt động tiếp nhận, trả kết quả TTHC (chủ yếu tại bộ phận "một cửa"). Qua đó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, DN; từ đó, có kế hoạch, giải pháp điều chỉnh để phục vụ khách hàng được tốt hơn" - Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh cho biết thêm.

Nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền vì dân phục vụ, thời gian tới, từ hệ thống CNTT sẵn có, huyện chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên tất cả TTHC. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh công tác hỗ trợ, hướng dẫn, phổ cập kỹ năng để người dân, DN nộp hồ sơ trực tuyến, góp phần nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến của DVCTT tỉnh.

Song song đó, huyện tiếp tục chú trọng ứng dụng CNTT vào giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; chuyển đổi sử dụng phần mềm Một cửa điện tử mới; đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh khai thác và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính; tập trung rà soát, bảo đảm phát huy hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo và điều hành, vận hành và khai thác hiệu quả Trung tâm Hành chính công huyện; triển khai và thực hiện tốt cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 đối với một số TTHC trên địa bàn.

Dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu có kết nối Internet. Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện tại nhà hay ở cơ quan, đơn vị; đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, văn phòng phẩm./.


Theo Báo Long An online

Điểm sáng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính - Báo Long An Online (baolongan.vn)


23/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Trung tâm Hành chính công: Vừa giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, vừa bảo đảm phòng, chống Covid-19Trung tâm Hành chính công: Vừa giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, vừa bảo đảm phòng, chống Covid-19
Trên địa bàn tỉnh Long An hiện chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng nhưng công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được chú trọng. Là nơi tập trung đông người đến thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), do đó, trung tâm hành chính công (TTHCC) các cấp đã và đang triển khai các giải pháp để vừa bảo đảm giải quyết TTHC, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.
Người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hàng ngày, Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh có từ 300-400 người đến thực hiện các TTHC. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh - Lưu Hiếu Trung, trung tâm xây dựng phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như đeo khẩu trang; rửa tay ngay sau khi kiểm tra hồ sơ, thu phí, lệ phí hoặc tiếp xúc với các vật dụng dễ bị lây nhiễm; thực hiện giãn cách khi làm việc, cán bộ, công chức, viên chức ngồi cách nhau tối thiểu 2m, hạn chế tụ tập đông người theo quy định tại nơi làm việc; đồng thời, tăng cường hướng dẫn, khuyến khích người dân thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để hạn chế đến mức thấp nhất việc nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, tạo mọi điều kiện cho người dân thực hiện TTHC theo hướng giao, nhận thông qua bưu điện.

Đối với việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, Trung tâm phối hợp Ban Quản lý tòa nhà triển khai phương án hướng dẫn, đón tiếp người dân. Theo đó, bố trí nhân viên kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang khi vào Khối nhà cơ quan 4; phân luồng số lượng người dân đến thực hiện TTHC, bố trí khu vực chờ bên ngoài hành lang tầng 2, bên trong Trung tâm chia thành 3 khu vực: Sảnh chờ cửa chính Khối nhà cơ quan 4, khu vực bốc số thứ tự, khu vực chờ tiếp nhận hồ sơ; bố trí ghế chờ bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m và không tập trung đông người trong Trung tâm. Khi thực hiện xong TTHC, nhân viên hướng dẫn người dân đi theo cửa sau ra về, tránh trường hợp quay lại cửa chính dễ xảy ra chen lấn, tiếp xúc.

Tại TTHCC TP.Tân An, công tác phòng, chống dịch cũng được thực hiện nghiêm. Giám đốc TTHCC TP.Tân An - Nguyễn Hoài Phương cho biết: Mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận và trả khoảng 150 hồ sơ cho công dân. Do đặc điểm của Trung tâm hàng ngày phải phục vụ rất nhiều người dân, do đó, lãnh đạo thành phố thường xuyên quan tâm công tác phòng, chống dịch. Trung tâm bố trí đầy đủ trang thiết bị như chậu rửa tay ngay từ cổng, nhân viên nhắc nhở khách đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn. Trung tâm còn tuyên truyền bằng nhiều hình thức như bảng điện tử, phát trên tivi; panô, áp phích,... Nhân viên vệ sinh cũng sát khuẩn thường xuyên toàn bộ khu vực, đặc biệt là những đồ vật, địa điểm có nguy cơ tiếp xúc, lây nhiễm cao như bàn, ghế, tay nắm cửa,...

Chị Phùng Thị Hằng, ngụ phường 6, TP.Tân An, chia sẻ: "Tôi đến lấy kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi đến đây, tôi chấp hành nghiêm việc mang khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc để phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và những người xung quanh".

Trụ sở TTHCC, các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả là những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 do tập trung đông người. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của ngành Y tế để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, việc nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là cần thiết và hữu ích vào thời điểm này. Với những biện pháp đồng bộ, thiết thực, TTHCC các cấp trên địa bàn tỉnh vừa giải quyết các nhu cầu về TTHC kịp thời, vừa bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh./.

Theo Báo Long An online

Trung tâm Hành chính công: Vừa giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, vừa bảo đảm phòng, chống Covid-19 - Báo Long An Online (baolongan.vn)


23/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Chuyển đổi số là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy tăng trưởngChuyển đổi số là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy tăng trưởng
Để hướng tới những mục tiêu lớn nhằm thay đổi đất nước, chuyển đổi số được coi là yếu tố cốt lõi giúp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển toàn diện.


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Năm 2021, Việt Nam tiếp tục có nhiều nỗ lực cùng chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm, giai đoạn 2021-2030.

Để hướng tới những mục tiêu lớn nhằm thay đổi đất nước, chuyển đổi số được coi là yếu tố cốt lõi giúp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, bốn vấn đề chính trong chuyển đối số là: Làm chủ hạ tầng số; làm chủ các nền tảng số; làm chủ không gian mạng quốc gia hướng tới phát triển không gian mạng quốc gia an toàn, lành mạnh, nhân văn và rộng khắp và làm chủ công nghệ sản xuất "Make in Vietnam."

Theo đó, hướng tới mục tiêu hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đủ năng lực để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Chuyển đổi số góp phần xây dựng xã hội số, thúc đẩy mạnh mẽ và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực tế cho thấy chuyển đổi số có tác động rõ rệt và bao trùm lên mọi mặt của đời sống xã hội và đối với doanh nghiệp, đây là một yếu tố vô cùng quan trọng, là "chìa khóa" giúp giải quyết nhiều "bài toán khó" trong quá trình quản lý và vận hành.

Ông Vũ Đăng Vinh, Tổng giám đốc, Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) cho biết mục đích của doanh nghiệp khi tiến hành chuyển đổi số là tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng ưu thế cạnh tranh, tìm kiếm và thu hút khách hàng, mở rộng kênh phân phối, tự động hóa quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng. Đây cũng chính là những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, nhờ đó các nhà quản trị doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định sáng suốt và kịp thời để không bỏ lỡ những cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.

Trong thời đại kỷ nguyên số, công nghệ không còn là công cụ mà phải được coi là vấn đề chiến lược, doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện để tồn tại và không bị tụt hậu. Thực tế đã chứng minh nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã phá sản vì không thể thích ứng và thay đổi để theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng.

Cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số là như nhau và cuộc đua số hóa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với đích đến là tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện thị phần của doanh nghiệp.

Chuyển đổi số không đơn giản chỉ là việc ứng dụng công nghệ mà đó phải thực sự là việc thay đổi cách thức hoạt động của toàn bộ tổ chức với nền tảng công nghệ mới, hướng đi mới và mô hình tổ chức mới để có được những bước tiến đột phá và sáng tạo.

Để làm được điều này, những nhà lãnh đạo cần nhận thức sâu sắc là doanh nghiệp mình đang có gì và đang cần gì. Việc nắm rõ doanh nghiệp đang có gì nhằm đánh giá về mức độ sẵn sàng thay đổi và khả năng thực hiện kế hoạch đã đề ra. Song song với đó, doanh nghiệp cần nắm rõ nhu cầu và mong muốn của doanh nghiệp mình là gì, từ đó lên lộ trình và vạch ra những việc cần làm để tiến hành chuyển đổi số.

Trong quá trình thực hiện việc chuyển đổi số, doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật phản hồi, xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích và đánh giá hiệu quả, qua đó, không ngừng học hỏi, nâng cấp và lựa chọn công nghệ phù hợp để áp dụng rộng rãi và lâu dài, ông Vinh nhấn mạnh.

Theo ông Vinh, trong quá trình chuyển đổi số có thể vẫn chưa đạt tới thành công nếu chưa tìm được hướng đi đúng với công nghệ phù hợp, nhưng nếu không thay đổi, doanh nghiệp sẽ chắc chắn thất bại và không thể trụ lại thị trường. Do vậy, doanh nghiệp cần xác định chuyển đổi số là một chiến lược trọng tâm, là nhiệm vụ của toàn tổ chức và nghiêm túc thực hiện.

Là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất nhì khu vực, với đội ngũ nhân sự trẻ đầy tài năng và sức sáng tạo, Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong việc ứng dụng chuyển đổi số và khai thác các nguồn lực tiềm ẩn./.

Theo TTXVN

Chuyển đổi số là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy tăng trưởng | Công nghệ | Vietnam+ (VietnamPlus)


17/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
Những dấu ấn đặc biệt trong xây dựng Chính phủ điện tửNhững dấu ấn đặc biệt trong xây dựng Chính phủ điện tử
Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, một trong những dấu ấn đặc biệt trong xây dựng Chính phủ điện tử là khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia.

Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (ngày 9/12/2019) với 8 dịch vụ công ban đầu, đến ngày 8/3, đã có hơn 2.800 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.800 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền, với hơn 116 triệu lượt truy cập, hơn 468.000 tài khoản đăng ký; hơn 42,5 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 940.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến và hơn 67.000 giao dịch thanh toán điện tử (tổng số tiền hơn 26,7 tỷ đồng) trên Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 53.000 cuộc gọi, hơn 10.000 phản ánh, kiến nghị./.

Theo TTXVN

[Infographics] Những dấu ấn đặc biệt trong xây dựng Chính phủ điện tử | Xã hội | Vietnam+ (VietnamPlus)


17/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
Triển khai ứng dụng "VSSID - Bảo hiểm xã hội số"Triển khai ứng dụng "VSSID - Bảo hiểm xã hội số"
“VssID - Bảo hiểm xã hội số” là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, được cung cấp trên 02 kho ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS) và Google Play (hệ điều hành Android) với mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công tiện lợi, nhanh chóng.

Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như:

- Cung cấp các thông tin về: Thẻ BHYT; Quá trình tham gia BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, BHYT; Thông tin hưởng (các chế độ một lần: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp); Sổ khám chữa bệnh.

- Tra cứu các thông tin: Mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hỗ trợ trực tuyến 24/7,...

- Cung cấp các tin tức hoạt động Ngành BHXH; các video về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN... để giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, quyền lợi được hưởng, cũng như cách thức khi tham gia BHXH, BHYT.

- VssID - BHXH số hướng tới tích hợp tiện ích sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế sổ và thẻ giấy; dịch vụ công; thanh toán trực tuyến,... trong thời gian tới.

- Sử dụng VssID, người dùng còn có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của người sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp.

- Sử dụng VssID người dùng yên tâm vì được bảo mật thông tin. Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID được đăng tải trên Website của BHXH tỉnh Long An tại địa chỉ https://longan.baohiemxahoi.gov.vn./.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An


17/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
Chính phủ điện tử góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DNChính phủ điện tử góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN
Nhiều kết quả tích cực được xác định sau thời gian xây dựng Chính phủ điện tử vừa qua, nổi bật là nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đổi mới phương thức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng tới Chính phủ không giấy tờ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bấm nút khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia  ngày 09/12/2019. Ảnh: Gia Huy

Hoàn thiện thể chế phục vụ triển khai Chính phủ điện tử

Chiều ngày (10/3), Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì phiên họp của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT). Đối với nhiệm vụ triển khai CPĐT do Văn phòng Chính phủ (VPCP) chủ trì, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian qua VPCP đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai và đạt một số kết quả tích cực trong xây dựng CPĐT.

Từ những chủ trương lớn được vạch ra tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: "Nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, bắt đầu từ những việc cụ thể" trong xây dựng, triển khai CPĐT, VPCP đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình để thúc đẩy việc thực hiện.

VPCP đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các nút thắt về thể chế, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, đồng thời đưa ra cách làm phù hợp để bảo đảm triển khai hiệu quả.

VPCP đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về CPĐT do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển CPĐT, còn tại các bộ, ngành, địa phương cũng thiết lập các Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử do Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban.

Trong thời gian qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc triển khai xây dựng CPĐT đã ban hành như: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử, Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định về chế độ họp…

Nâng cao chất lượng phục vụ qua vận hành Cổng DVC Quốc gia

VPCP đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) trở thành đầu mối kết nối với các Cổng DVC, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, qua đó, người dân, doanh nghiệp được hỗ trợ thông tin, hỗ trợ việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương mà không bị hạn chế về thời gian, không gian địa lý.

Cổng dịch vụ công quốc gia góp phần chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; tiết kiệm chi phí đầu tư của các bộ, ngành, địa phương thông qua cung cấp 04 phân hệ dùng chung tại Cổng dịch vụ công quốc gia, bao gồm (1) Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, (2) Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, (3) Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia, (4) Hệ thống thanh toán trực tuyến.

Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (ngày 09/12/2019) với 8 dịch vụ công ban đầu, đến ngày 8/3/2021 đã có hơn 2.800 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.800 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền, với hơn 116 triệu lượt truy cập, hơn 468.000 tài khoản đăng ký; hơn 42,5 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 940.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến và hơn 67.000 giao dịch thanh toán điện tử (tổng số tiền hơn 26,7 tỷ đồng) trên Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 53.000 cuộc gọi, hơn 10.000 phản ánh, kiến nghị.

"Những con số này cho thấy sự quan tâm rất lớn cũng như sự kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng một cổng tập trung để thực hiện các giao dịch trực tuyến với Chính phủ. Chi phí tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia là hơn 8.100 tỷ đồng/năm", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chạy thử nghiệm hệ thống e-Cabinet trên máy tính bảng. Ảnh: Gia Huy

Đổi mới phương thức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, xây dựng CPĐT thời gian qua đã góp phần thúc đẩy việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và xử lý văn bản trên môi trường mạng. Cụ thể là triển khai gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là bước đi quan trọng để thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc trên môi trường mạng, góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian gửi, nhận văn bản, thời gian xử lý công việc (tiết kiệm trên 1.200 tỷ đồng mỗi năm từ tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính, chi phí thời gian…), nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Trục liên thông văn bản quốc gia đến nay đã kết nối, liên thông phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với 94/94 bộ, ngành, địa phương. Tính từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ khai trương Hệ thống ngày 12/3/2019 đến ngày 08/3/2021, đã có hơn 4,5 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong năm 2020 gấp 2,5 lần so với năm 2019.

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Hệ thống e-Cabinet đã được đưa vào vận hành kết nối đến 22 bộ, cơ quan ngang bộ, giúp quản lý đồng bộ, đầy đủ các phiên họp của Chính phủ, tổ chức lấy ý kiến các thành viên Chính phủ một cách đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả trên môi trường mạng và góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí in ấn, sao chụp tài liệu giấy. Từ ngày khai trương (ngày 24/6/2019) đến ngày 08/3/ 2021, Hệ thống e-Cabinet đã phục vụ 28 hội nghị, phiên họp của Chính phủ (các đại biểu sử dụng tài liệu điện tử) và thực hiện xử lý 685 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ thay thế việc phát hành hơn 253.000 hồ sơ, tài liệu giấy. Việc sử dụng Hệ thống giúp tiết kiệm chi phí là hơn 169 tỷ đồng/năm.

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khai trương tháng 8/2020 là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số phù hợp theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, hệ thống đã kết nối với Hệ thống báo cáo của 14 bộ, cơ quan và 37 địa phương. Tương tác, điều hành trực tuyến thông qua hệ thống mạng dữ liệu của Bộ Quốc phòng, mạng chuyên dùng, Internet với gần 57 điểm cầu tại các bộ, ngành, địa phương; kết nối 32 camera giám sát các hồ đập thủy điện…; cung cấp dữ liệu của 105/200 chỉ tiêu kinh tế-xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cung cấp dữ liệu trực tuyến cho 8 chỉ tiêu kinh tế-xã hội hàng tháng.

Các hệ thống thông tin do VPCP chủ trì triển khai nêu trên được đưa vào vận hành giúp tiết kiệm chi phí xã hội ước tính trên 9.900 tỷ đồng/năm (theo cách tính của OECD) và nhận được phản hồi tích cực của xã hội; tạo sự thay đổi rõ rệt về phương thức làm việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước cũng như trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; vừa tạo lực kéo vừa tạo lực đẩy trong triển khai CPĐT, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phát triển kinh tế vừa hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19./.

Theo Chinhphu.vn

.: VGP News :. | Chính phủ điện tử góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (baochinhphu.vn)


11/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
Giá trị nghìn tỷ từ nút bấm điện tửGiá trị nghìn tỷ từ nút bấm điện tử
"Nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, bắt đầu từ những việc cụ thể" là quan điểm được quán triệt trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử trong 2 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điện tử vào tháng 3/2019. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều ngày (10/3), Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ tổ chức cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức hơn 100 cuộc họp, hội thảo, buổi làm việc với các chuyên gia trong nước và quốc tế (Australia, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, World Bank, AFD...) để đánh giá việc triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình để thúc đẩy việc thực hiện. Qua đó, VPCP đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các nút thắt về thể chế, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, đồng thời đưa ra cách làm phù hợp để bảo đảm triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, VPCP đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử như: Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử…

Một trong những dấu ấn đặc biệt trong xây dựng Chính phủ điện tử là khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia. Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (ngày 9/12/2019) với 8 dịch vụ công ban đầu, đến ngày 8/3/2021 đã có hơn 2.800 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.800 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền, với hơn 116 triệu lượt truy cập, hơn 468 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 42,5 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 940.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến và hơn 67.000 giao dịch thanh toán điện tử (tổng số tiền hơn 26,7 tỷ đồng) trên Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 53.000 cuộc gọi, hơn 10.000 phản ánh, kiến nghị.

Những con số này cho thấy sự quan tâm rất lớn cũng như kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng một cổng tập trung để thực hiện các giao dịch trực tuyến với Chính phủ. Chi phí tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia là hơn 8.100 tỷ đồng/năm.

Việc xây dựng, vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia và xử lý văn bản trên môi trường mạng cũng giúp tiết kiệm trên 1.200 tỷ đồng mỗi năm từ tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính, chi phí thời gian... Tính đến nay, đã có hơn 4,5 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong năm 2020 gấp 2,5 lần so với năm 2019.

Một điểm nhấn nữa là Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được khai trương, là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số phù hợp theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, hệ thống đã kết nối với Hệ thống báo cáo của 14 bộ, cơ quan và 37 địa phương.

Tương tác, điều hành trực tuyến thông qua hệ thống mạng dữ liệu của Bộ Quốc phòng, mạng chuyên dùng, Internet với gần 57 điểm cầu tại các bộ, ngành, địa phương; kết nối 32 camera giám sát các hồ đập thủy điện,...; cung cấp dữ liệu của 105/200 chỉ tiêu kinh tế-xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các hệ thống thông tin do VPCP chủ trì triển khai nêu trên được đưa vào vận hành giúp tiết kiệm chi phí xã hội ước tính trên 9.900 tỷ đồng/năm (theo cách tính của OECD) và nhận được phản hồi tích cực của xã hội.

Về bài học kinh nghiệm trong 2 năm qua, VPCP cho biết, đó là quyết tâm chính trị, thống nhất quan điểm chỉ đạo và bám sát mục tiêu đề ra.

Thủ tướng yêu cầu từng thành viên Chính phủ, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương đều phải vào cuộc, có sự thay đổi trong nhận thức và hành động, thống nhất quan điểm: "Nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, bắt đầu từ những việc cụ thể".

Bên cạnh đó, thể chế cần đi trước để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai Chính phủ điện tử; gắn kết cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách dẫn dắt, ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ, lấy người dùng làm trung tâm, có phương pháp, cách làm khoa học, chú trọng truyền thông… cũng là các bài học được rút ra.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến năm 2020, những nền tảng quan trọng nhất cho phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam đã được hình thành và bước đầu phát huy hiệu quả. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã kết nối đến 100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 98% quận, huyện, thị xã.

Một số cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nền tảng Chính phủ điện tử đã được xây dựng, gồm CSDL về Bảo hiểm quản lý thông tin của 24 triệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm thông tin của trên 90 triệu người dân có thẻ bảo hiểm y tế; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp chứa thông tin đăng ký doanh nghiệp theo thời gian thực của hơn 01 triệu doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; tỉ lệ số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đạt 100%; CSDL tài chính chứa thông tin quản lý thuế của khoảng 65 triệu cá nhân và trên 700.000 doanh nghiệp; CSDL giáo dục chứa thông tin của trên 53.000 trường học; 1,5 triệu giáo viên; 23 triệu hồ sơ học sinh; CSDL danh mục dùng chung của Bộ Y tế gồm 10.000 đầu thuốc, 41.000 cơ sở kinh doanh dược… Ngày 25/2/2021, CSDL quốc gia về Dân cư được khai trương.

Tính đến tháng 12/2020, gần 40 nền tảng "Make in Viet Nam" do cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam xây dựng  đã được giới thiệu, ra mắt.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, phát triển các nền tảng Chính phủ điện tử dùng chung để phá vỡ điểm nghẽn trong việc triển khai Chính phủ điện tử của giai đoạn trước, nền tảng giúp triển khai nhanh, tiết kiệm, bảo đảm kết nối, liên thông, tạo hệ sinh thái cung cấp dịch vụ.

Sự quyết tâm, ưu tiên triển khai Chính phủ điện tử của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương là yếu tố quan trọng nhất cho thành công. Cụ thể, một số địa phương còn khó khăn ngân sách, nhưng vẫn bố trí trên 1% chi ngân sách nhà nước cho phát triển Chính phủ điện tử./.

Theo Chinhphu.vn

.: VGP News :. | Giá trị nghìn tỷ từ nút bấm điện tử | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (baochinhphu.vn)


11/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
Trên 840.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc giaTrên 840.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cổng Dịch vụ công quốc gia tích hợp, cung cấp hơn 2.800 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có nhiều dịch vụ công được người dân, doanh nghiệp quan tâm như đăng ký cấp biển số xe, đổi giấy phép lái xe.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết, tính đến cuối tháng 2/2021, Trục liên thông văn bản quốc gia đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan trung ương, địa phương với hơn 4,4 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp hơn 2.800 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có nhiều dịch vụ công được người dân, doanh nghiệp quan tâm như đăng ký, cấp biển số xe; đổi giấy phép lái xe; cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cấp sau; đăng lý hoạt động khuyến mãi...

Đến nay, có khoảng 112 triệu lượt truy cập, gần 452.000 tài khoản đăng ký; hơn 34 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái và trên 840.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cổng này cũng đã tiếp nhận, hỗ trợ trên 50.000 cuộc gọi và hơn 10.000 phản ánh, kiến nghị.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) đã phục vụ 27 phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 674 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ thay thế việc phát hành, in ấn, sao chụp hơn 248.000 bộ hồ sơ, tài liệu giấy.

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của 14 bộ, cơ quan và 37 tỉnh, tương tác, điều hành trực tuyến thông qua hệ thống mạng dữ liệu của Bộ Quốc phòng, mạng chuyên dùng, internet với 57 điểm cầu tại các bộ, ngành, địa phương; kết nối 32 camera giám sát các hồ đập thủy điện.

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cập nhật trên 280 chỉ tiêu thông tin, dữ liệu lên Hệ thống; phối hợp với các bộ cung cấp dữ liệu của 105/200 chỉ tiêu kinh tế-xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và cung cấp ấn phẩm infographic về tình hình kinh tế-xã hội phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ; cung cấp điểm tin hằng ngày phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với 63/63 tỉnh cung cấp dữ liệu trực tuyến cho 8 chỉ tiêu kinh tế-xã hội hằng tháng.

Thực hiện việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, các hệ thống thông tin nền tảng Chính phủ điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạt động quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp được đưa vào vận hành, bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, giảm thời gian xử lý hồ sơ, tăng hiệu quả xử lý công việc./.

Theo TTXVN

Trên 840.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia | Xã hội | Vietnam+ (VietnamPlus)


11/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
Thủ tướng đồng ý thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụThủ tướng đồng ý thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ
Thủ tướng vừa phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money).
Ảnh minh họa

Đối tượng thực hiện thí điểm là doanh nghiệp có giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử và Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần vô tuyến điện hoặc là công ty con được Công ty mẹ có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện cho phép sử dụng hạ tầng, mạng lưới, dữ liệu viễn thông (Doanh nghiệp thực hiện thí điểm).

Khách hàng cá nhân đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money phải cung cấp Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu trùng với thông tin đăng ký số thuê bao di động của khách hàng và được Doanh nghiệp thực hiện thí điểm định danh, xác thực theo các quy định của Chính phủ về đăng ký thuê bao di động; và số thuê bao di động phải có thời gian kích hoạt và sử dụng liên tục trong ít nhất 3 tháng liền kề tính đến thời điểm đăng ký mở và sử dụng dịch vụ Mobile – Money. Mỗi khách hàng chỉ được mở 1 tài khoản Mobile – Money tại mỗi doanh nghiệp thực hiện thí điểm.

Việc triển khai thí điểm áp dụng trên phạm vi toàn quốc, trong đó, các Doanh nghiệp thực hiện thí điểm phải ưu tiên triển khai thí điểm dịch vụ Mobile – Money tại các địa bàn thuộc khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Việt Nam.

Doanh nghiệp thực hiện thí điểm chỉ được phép cung ứng dịch vụ Mobile – Money để chuyển tiền, thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành để phục vụ nhu cầu cuộc sống người dân; việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile – Money chỉ áp dụng đối với giao dịch nội địa hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bằng đồng Việt Nam, không được thực hiện thanh toán chuyển tiền cho hàng hóa, dịch vụ cung cấp xuyên biên giới.

Theo quy định, thời gian thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile – Money là 2 năm kể từ thời điểm Doanh nghiệp đầu tiên thực hiện thí điểm được chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ này.

Hạn mức giao dịch Mobile – Money không quá 10 triệu đồng/tháng

Theo quy định, Doanh nghiệp thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile – Money để sử dụng cho các nghiệp vụ:

 - Nạp tiền mặt vào tài khoản Mobile – Money tại các điểm kinh doanh (trong đó, các điểm kinh doanh được lựa chọn theo tiêu chí), nạp tiền vào tài khoản Mobile – Money từ tài khoản thanh toán của khách hàng (chủ tài khoản Mobile – Money) tại ngân hàng  hoặc từ Ví điện tử của khách hàng (chủ tài khoản Mobile – Money) tại chính Doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ  Mobile – Money.

- Rút tiền mặt từ tài khoản Mobile – Money tại các điểm kinh doanh, rút tiền từ tài khoản Mobile – Money về tài khoản thanh toán của khách hàng (chủ tài khoản Mobile – Money) tại ngân hàng hoặc  rút về Ví điện tử của khách hàng (chủ tài khoản Mobile – Money) tại chính Doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile – Money.

- Thanh toán việc mua hàng hóa, dịch vụ cho Đơn vị chấp nhận thanh toán bằng tài khoản Mobile – Money.

- Chuyển tiền giữa các tài khoản Mobile – Money của khách hàng trong cùng hệ thống của Doanh nghiệp thực hiện thí điểm, giữa các tài khoản Mobile – Money của khách hàng với tài khoản thanh toán tại ngân hàng, giữa tài khoản Mobile – Money với Ví điện tử do chính Doanh nghiệp thực hiện thí điểm cung ứng.

Hạn mức giao dịch không quá 10 triệu đồng/tháng đối với mỗi tài khoản Mobile – Money cho tổng các giao dịch như rút tiền, chuyển tiền và thanh toán.

Quyết định nêu rõ các hành vi bị cấm gồm: Cung ứng hoặc sử dụng tài khoản Mobile – Money cho các nghiệp vụ khác ngoài việc nạp tiền, rút tiền, thanh toán, chuyển tiền quy định nêu trên; Doanh nghiệp thực hiện thí điểm cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money, trả lãi trên số dư tài khoản Mobile Money hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên tài khoản Mobile Money so với giá trị tiền khách hàng đã nạp vào tài khoản Mobile Money; cung ứng hoặc sử dụng tài khoản Mobile Money để thực hiện các giao dịch cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo và các hành vi gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, trao đổi, tặng, cho hoặc mua bán tài khoản Mobile Money, thông tin tài khoản Mobile Money;...

Việc cho phép triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money nhằm góp phần phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam; tận dụng hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm các chi phí xã hội để phát triển, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động, mang lại tiện ích cho người sử dụng.

Đồng thời, kết quả thí điểm triển khai dịch vụ Mobile Money là cơ sở thực tiễn để cơ quan quản lý có thẩm quyền xem xét, xây dựng và ban hành các quy định pháp lý chính thức cho hoạt động cung ứng dịch vụ Mobile Money tại Việt Nam.

Theo Báo Chinhphu.vn

.: VGP News :. | Thủ tướng đồng ý thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (baochinhphu.vn)


11/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” Việt Nam năm 2021Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” Việt Nam năm 2021
Tuần lễ Áo dài Việt Nam (diễn ra từ ngày 01/3 đến 08/3/2021) do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, được cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng hoạt động.

Đây là hoạt động nhằm phát huy giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa qua bộ trang phục truyền thống của người Việt; đồng thời, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, phụ nữ trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa.

c04dbb8e557ba625ff6a.jpg

157309598_4074998349186510_7612856649399261489_n.jpg

ed5e3a9cd46927377e78.jpg

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910-2021) và 1981 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban Lãnh đạo Trung tâm phối hợp cùng Tổ Công đoàn tổ chức họp mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; buổi họp mặt là dịp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các bộ phận làm việc tại Trung tâm.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt:

IMG_9992.JPG

IMG_9953.JPG

IMG_9935.JPG

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh08/03/2021 1:00 CHĐã ban hành
Từ ngày 06/3/2021, tạm ngừng thực hiện cấp Căn cước công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnhTừ ngày 06/3/2021, tạm ngừng thực hiện cấp Căn cước công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày 05/3/2021, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội có thông báo số 381/TB-CAT-PC06 về việc tạm ngừng thực hiện cấp Căn cước công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc thực hiện cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) lưu động tại xã, phường, thị trấn theo chủ trương chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, thời gian bắt đầu từ 04/3/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh sẽ ngừng cấp CCCD tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An trong thời gian nêu trên, để trực tiếp hỗ trợ một số huyện và thành phố Tân An tổ chức cấp CCCD lưu động tại các xã, phường, thị trấn.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An xin trân trọng thông báo để Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An biết, đồng thời thông báo cho Công dân biết, liên hệ làm CCCD ngay tại địa phương nơi cư trú. Việc cấp CCCD tại địa phương bao gồm tất cả các diện: cấp mới (lần đầu), cấp đổi (từ CMND 9 số sang CCCD) và cấp lại những trường hợp bị mất CMND hoặc mất CCCD mã vạch.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thông báo để nhân dân biết, chủ động làm thủ tục cấp căn cước công dân tại địa phương, không tập trung về Trung tâm hành chính công của tỉnh trong thời gian nêu trên./.

5-3-2021-capcccd.PDF

TH


05/03/2021 5:00 CHĐã ban hành
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Xác lập nền tảng công dân sốCơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Xác lập nền tảng công dân số
Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, tạo lập nên một hệ cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ quản lý nhà nước.
Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục C06 Bộ Công an. Ảnh: VGP.


Giảm giấy tờ, chi phí và thời gian của công dân

Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 – Bộ Công an) cho biết: Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là một trong 6 cơ sở dữ liệu được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, giảm thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần phát triển Chính phủ điện tử.

"Việc xây dựng CSDLQG về dân cư có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Thông qua việc tổ chức thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân sẽ tạo lập nên một hệ cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương để dùng chung nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội", Thiếu tướng Huệ cho biết. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng nhiều giấy tờ cá nhân nhưng lại không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Việc tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu khi giải quyết các thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Thông tin về dân cư được thu thập, cập nhật thường xuyên sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý di biến động dân cư, hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh về nhân thân của công dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

"Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng với mục tiêu kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các ngành, lĩnh vực trên toàn quốc, làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin, giảm chi phí đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra đời cũng góp phần làm giảm khối lượng hồ sơ giấy tờ đang lưu trữ tại các cơ quan hành chính", Thiếu tướng Huệ nhấn mạnh.

Đến ngày 01/7/2021 cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân

Về kết quả thực hiện, Thiếu tướng Tô Văn Huệ cho biết: Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát kế hoạch của Bộ Công an với các mốc thời gian phải hoàn thành tính theo từng ngày và đến nay cơ bản hoàn thành những hạng mục công việc quan trọng.

Theo đó, đã tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ 2 dự án. Tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đầu tư, phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán của 02 dự án với nguyên tắc chung bảo đảm "hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí". Việc triển khai các gói thầu theo đúng quy định, đã triển khai thiết bị hàng hóa của Dự án tới Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ. Đồng thời, triển khai xây dựng, cải tạo, hoàn thiện hạ tầng Trung tâm dữ liệu khang trang, hiện đại với nhiều hạng mục cơ bản đã được hoàn thành như các phòng chức năng, xây dựng hệ thống bản đồ số, hệ thống phần mềm quản lý nội bộ của Trung tâm…

Bộ Công an bố trí nguồn nhân lực và tổ chức đào tạo tập huấn về quy trình; chuyển giao công nghệ cho cán bộ, chiến sỹ tham gia dự án; hoàn thành việc thực hiện kéo đường truyền đến tận cấp xã. Cơ bản đã hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư, triển khai nhiều giải pháp bảo đảm thông tin dân cư chính xác, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống"; phối hợp với nhà thầu chuyển đổi, đồng bộ vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành thiết kế chi tiết hệ thống phần mềm của hệ thống.

Đặc biệt, đã hoàn thành việc nghiên cứu, sản xuất thẻ Căn cước công dân mới có gắn chíp và mã QR với thiết kế mỹ quan, mang yếu tố lịch sử, truyền thống, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và nhất là bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Tổ chức triển khai thu nhận và cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến trước ngày 01/7/2021 cấp 50 triệu thẻ đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp thẻ.

Xác lập nền tảng công dân số 

Trả lời Cổng TTĐT Chính phủ, TS. Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) nhấn mạnh: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa rất quan trọng trong xác lập nền tảng công dân số, trong các quy định của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan.

Thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với Bộ Công an, các bộ ngành và địa phương để tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của các bộ ngành, địa phương để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giúp cắt giảm giấy tờ công dân trên cơ sở dữ liệu công dân điện tử. 

"Để cơ sở dữ liệu này 'sống' thì việc cập nhật dữ liệu thông tin về công dân thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành công an, tư pháp rất quan trọng, quyết định sự thành công của việc duy trì, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống". 

Bên cạnh đó, cần quan tâm hoàn thiện hệ thống thể chế thông qua việc thực thi các phương án đơn giản hoá TTHC giấy tờ công dân đã được thông qua tại 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ theo Đề án 896.

* Bộ Công an cho biết, dự kiến chiều 25/2, tại Hà Nội, Bộ Công an sẽ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ "hồ sơ giấy" sang "hồ sơ điện tử".

Theo Báo Chinhphu.vn

.: VGP News :. | Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Xác lập nền tảng công dân số | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (baochinhphu.vn)


25/02/2021 9:00 SAĐã ban hành
Công dân làm căn cước công dân đến Công an huyện, thị xã, thành phố để được giải quyếtCông dân làm căn cước công dân đến Công an huyện, thị xã, thành phố để được giải quyết
Hiện nay tất cả Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác cấp căn cước công dân tại địa phương, do đó công dân có nhu cầu làm căn cước công dân liên hệ trực tiếp tại Công an huyện, thị xã, thành phố để được giải quyết, không nhất thiết phải đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Để đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức cấp Căn cước công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, ngày 24/02/2020, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội có thông báo số 317/TB-CAT-PC06 về việc thực hiện cấp căn cước công dân như sau:

1. Để tránh tập trung đông người tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An, nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chỉ nhận hồ sơ cấp đổi và cấp lại, đồng thời số lượng tiếp nhận chỉ hạn chế theo khả năng của máy (khoảng 150 hồ sơ/1 ngày).

2. Hiện nay tất cả Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác cấp căn cước công dân tại địa phương, do đó công dân có nhu cầu làm căn cước công dân liên hệ trực tiếp tại Công an huyện, thị xã, thành phố để được giải quyết, không nhất thiết phải đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Công an địa phương được cấp tất cả các đối tượng, bao gồm: cấp mới (lần đầu), cấp đổi (từ chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân) và cấp lại những trường hợp bị mất chứng minh nhân dân hoặc mất căn cước công dân./.

Công dân khi đến thực hiện thủ tục cần mang theo Sổ Hộ khẩu (bản chính). Nếu thông tin trong Sổ Hộ khẩu không đầy đủ ngày tháng năm sinh phải mang kèm theo Giấy khai sinh (bản sao). Đối với công dân đã được cấp CMND hoặc CCCD: mang theo CMND/CCCD đã được cấp hoặc Đơn cớ mất CMND/CCCD được công an phường/xã nơi đăng ký thường trú xác nhận và đóng dấu giáp lai hình (đối với trường hợp mất CMND hoặc CCCD).

TH


24/02/2021 5:00 CHĐã ban hành
Ông Nguyễn Minh Sang được phân công kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long AnÔng Nguyễn Minh Sang được phân công kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
Ngày 27/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp công bố quyết định phân công kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Nguyễn Văn Hòa trao quyết định của UBND tỉnh phân công ông Nguyễn Minh Sang, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, kể từ ngày 01/01/2021.

Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với ông Lưu Hiếu Trung và bà Lưu Thị Mỹ Bình, kể từ ngày 01/01/2021.

cbqdinhanhsang.jpg 

Ông Nguyễn Minh Sang (thứ 2 từ trái qua), ông Lưu Hiếu Trung và bà Lưu Thị Mỹ Bình nhận quyết định

Năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc tiếp nhận và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở ngành (kể cả cơ quan ngành dọc) có thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm; tăng cường công tác phối hợp, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các sở ngành giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn trên 99% và giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn dưới 1%. Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến tăng so với những năm trước trước đây, người dân và doanh nghiệp đánh giá cao về thái độ phục vụ, tỷ lệ hài lòng chiếm 99,36%./.

Thùy Vân


27/01/2021 4:00 CHĐã ban hành
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bãi bỏ một số thủ tục hành chính theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bãi bỏ một số thủ tục hành chính theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Theo đó, Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 bãi bỏ hoàn toàn các thủ tục hành chính: Thông báo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp (Điều 12); Thủ tục thông báo mẫu dấu (Điều 44); Thủ tục thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ (Điều 123).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến doanh nghiệp được biết, thực hiện đúng quy định./.

luat-doanh-nghiep-2020.pdf

04_TB-SKHĐT_04-01-2021_Thông báo LDN mới.signed.pdf11/01/2021 9:00 SAĐã ban hành
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2021Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2021
Ngày 25/12/2020,  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể, Ban lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trung tâm.

quangcanh-tthcc-20.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; báo cáo tình hình thu, chi tài chính năm 2020 của Trung tâm; chương trình công tác năm 2021. Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến thông qua dự thảo quy chế làm việc năm 2021,quy chế chi tiêu nội bộ tại Trung tâm năm 2021. Lãnh đạo trung tâm và Tổ trưởng tổ công đoàn đã thực hiện việc ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Trong năm 2020, Trung tâm đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, bố trí, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn và vị trí việc làm; cải thiện điều kiện làm việc để cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, cải tiến lề lối làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Động viên, đề xuất khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua trong thực hiện công tác và các hoạt động đoàn thể. Nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nội quy, quy chế Trung tâm theo quy định.

Đặc biệt, sau khi  sử dụng phần mềm mới tổng số hồ sơ tiếp nhận của 20 sở ngành là 13.517 hồ sơ (trong đó: tồn kỳ trước là 05; mới tiếp nhận là 13.512; trực tuyến là 3.270; trực tiếp là 10.242). Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 11.470 hồ sơ (trong đó: trước hạn là 7.614, chiếm tỷ lệ 66,38%; đúng hạn là 3.650, chiếm tỷ lệ 31,82%; quá hạn 206, chiếm tỷ lệ 1,80%). 

 kyket-tthcc-20.jpg

  kết Giao ước thi đua năm 2021 với tổ Công đoàn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của trung tâm, trong đó tập trung xây dựng giải pháp để tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức đến liên hệ công tác. Đồng thời, hội nghị cũng thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm – Lưu Hiếu Trung  ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị. Thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm tiếp tục phát huy năng lực, năng động, sáng tạo trong công việc; bên cạnh đó gìn giữ, phát huy đoàn kết nội bộ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đề ra trong năm 2021./.

Ngọc Lan


28/12/2020 9:00 SAĐã ban hành
Cải cách hành chính giúp tiết kiệm 6.300 tỷ đồng/nămCải cách hành chính giúp tiết kiệm 6.300 tỷ đồng/năm
Đây là thông tin nổi bật được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Chính phủ (VPCP) chiều 25/12.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Hội nghị vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự với Thủ tướng còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, LĐTB&XH, TN&MT, GD&ĐT, GTVT, TT&TT, KH&CN... cùng và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, hội nghị tổng kết của VPCP nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng đảng, Công đoàn năm 2020 và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng XIII, là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, năm Việt Nam đảm nhận nhiều cương vị quan trọng tại các diễn đàn quốc tế. Tuy nhiên, năm 2020 là năm nhiều thách thức, nhiều vấn đề chưa từng có trong lịch sử, đại dịch COVID xuất hiện và bùng phát trên toàn cầu đã ảnh hưởng kết quả phát triển năm 2020...

Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, trong mọi hoàn cảnh, VPCP luôn bám sát phương châm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, biến thách thức thành thời cơ, càng khó khăn càng phải quyết tâm.

Trong sáng nay, hội nghị tổng kết VPCP phiên nội bộ đã nghe báo cáo công tác chuyên môn, đảng, công đoàn và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021. Các ý kiến phát biểu đều đồng tình cao với dự thảo bảo cáo, đồng thời đóng góp, tham gia các ý kiến đánh giá, làm rõ thêm các kết quả đạt được và chỉ ra tồn tại còn hạn chế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tìm cơ hội trong thách thức

Năm 2020, năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm 2016-2020, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra những thách thức, khó khăn, thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đà phát triển đất nước.

Trong bối cảnh đó, VPCP luôn bám sát phương châm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, luôn quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, tìm thời cơ trong thách thức, càng khó khăn càng phải quyết tâm, xác định đúng trách nhiệm, nỗ lực với tinh thần cao nhất để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Chính phủ.

Trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, VPCP đã đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, xử lý những vướng mắc, thiếu đồng bộ để khơi thông các điểm nghẽn thể chế; tham mưu thành lập Tổ rà soát các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn; xây dựng kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật từng lĩnh vực. Đề xuất, triển khai sáng kiến đổi mới cách thức xây dựng văn bản để hạn chế việc nợ đọng văn bản hướng dẫn.

Cũng trong năm 2020, cải cách hành chính đi vào thực chất, khơi dậy nguồn lực. VPCP đã trình ban hành 09 Nghị định về điều kiện kinh doanh, nâng tổng số lên thành 50 Nghị định hiện thực hóa các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD). Đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893 ĐKKD (63%), 6.776 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 68%), tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm.

Trình ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Hội đồng Tư vấn CCTTHC đã tổ chức 33 buổi làm việc, hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kiến nghị xử lý đối với 442 vấn đề. Tổ công tác của Thủ tướng tổ chức 08 cuộc kiểm tra về CCTTHC và xây dựng Chính phủ điện tử tại các bộ, ngành, địa phương và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 22 nội dung để thúc đẩy cải cách.

Trong triển khai Chính phủ điện tử, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là "nghĩ lớn, nhìn tổng thể, làm nhanh, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất"; hiện thực hóa kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP tiên phong thực hiện văn phòng phi giấy tờ; năm 2020 phát hành khoảng 26.000 văn bản, trừ các văn bản hệ mật, đã phát hành 100% định dạng điện tử, tiết kiệm 148 tỷ đồng/năm.

VPCP tiếp tục tham mưu nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo trong xây dựng Chính phủ điện tử, tạo nền tảng và chuyển biến mạnh mẽ phương thức làm việc và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đã xây dựng và đưa vào vận hành có hiệu quả các Hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử, gồm: Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Các hệ thống thông tin trên được đưa vào vận hành giúp tiết kiệm chi phí xã hội trên 8.500 tỷ đồng/năm.

Với vai trò tham mưu tổng hợp, thẩm tra độc lập, điều phối, trong xây dựng Chương trình công tác, VPCP tham mưu tổng hợp, thẩm tra trình xử lý khối lượng lớn công việc thường xuyên đúng trình tự, thủ tục. Hầu hết các kiến nghị của VPCP được Thủ tướng, Phó Thủ tướng chấp thuận, trong đó có nhiều kiến nghị, đề xuất thể hiện tính chủ động, sự nghiên cứu tham mưu sâu và có tầm chiến lược của VPCP, trong đó xử lý kịp thời, hiệu quả, nhiều công việc nhạy cảm, phức tạp.

Trong năm, VPCP tiếp nhận hơn 125.000 nghìn văn bản, trình lãnh đạo Chính phủ hơn 13.000 Phiếu trình, trình ban hành hàng trăm Nghị định, Quyết định, Nghị quyết, Chỉ thị, hơn 600 văn bản của Chính phủ, hơn 1.900 văn bản của Thủ tướng…

Ngoài ra, VPCP làm tốt chức năng điều phối, tạo đồng thuận trong xử lý các vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành. Trong năm đã chủ trì tổ chức 174 cuộc họp điều phối, xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nhiều đề án, văn bản quy phạm pháp luật phức tạp.

Riêng năm 2020, với tinh thần làm việc khách quan, công khai và minh bạch, không né tránh và không làm cản trở đến hoạt động của các bộ, cơ quan, sau kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác đã thúc đẩy mạnh mẽ, tạo ra những thay đổi lớn trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; số nhiệm vụ quá hạn chỉ còn 1,8%, giảm 23,4% so với trước khi thành lập Tổ Công tác (25,2%), nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện triệt để hơn, như: Việc xây dựng văn bản chi tiết, các đề án trong chương trình công tác, nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, tháo gỡ rào cản hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, giải ngân đầu tư công...

Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, VPCP đã chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình, cập nhật liên tục, kịp thời báo cáo, đề xuất ban bố những quyết sách quan trọng, đúng tinh thần "chống dịch như chống giặc" (07 chỉ thị, 04 công điện, 34 thông báo kết luận phiên họp); truyền thông khẩn trương về chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua cơ chế người phát ngôn để nhân dân yên tâm, chung sức, đồng lòng phòng chống dịch trong cộng đồng.

Khi dịch được kiểm soát, đã nhanh chóng triển khai chỉ đạo của Thủ tướng thực hiện "mục tiêu kép" - vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế.

Các quyết sách đúng và kịp thời tạo nên những thành công, được quốc tế ghi nhận Việt Nam là điểm sáng chống dịch và điểm sáng phát triển kinh tế.

Công tác thông tin truyền thông được đổi mới, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, sức lan tỏa cao về quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Báo Chinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Cai-cach-hanh-chinh-giup-tiet-kiem-6300-ty-dongnam/417982.vgp28/12/2020 9:00 SAĐã ban hành
Tổng kết và trao giải Hội thi viết "Sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Long An năm 2020"Tổng kết và trao giải Hội thi viết "Sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Long An năm 2020"
Sáng ngày 24/12/2020, Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Hội thi viết "Sáng kiến cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Long An năm 2020".

 hn 2.jpg

Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội thi viết "Sáng kiến CCHC tỉnh Long An năm 2020" với nội dung giới thiệu mô hình CCHC hiệu quả đã được thực hiện trong cơ quan, đơn vị; đề xuất mô hình, sáng kiến giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các Chỉ số (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số CCHC cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước). Đồng thời, đề xuất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC như: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính; đặc biệt là các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước; các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, kiến tạo cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Sau hơn 1 tháng phát động cuộc thi, Ban tổ chức nhận được 72 bài viết gửi về, trong đó có 28 bài của tổ chức và 44 bài viết của cá nhân. Các bài thi đều đảm bảo 3 nội dung chính: phần mở đầu giới thiệu chung về đơn vị, nêu những hoạt động nổi bật trong hoạt động công đoàn của cơ quan, đơn vị; phần nội dung phản ánh thực trạng, sự cần thiết phải cái cách, trọng tâm của của sáng kiến, hiệu quả của các sáng kiến mang lại và phần kết luận.

tap the.jpg


Ban tổ chức trao giấy khen cho các tập thể có thành tích cao trong cuộc thi

bang ken so noi vụ.jpg


Ban tổ chức trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi

Qua đánh giá, Ban Giám khảo đã chọn ra được 21 bài dự thi có chất lượng, sáng tạo, đề ra được giải pháp mới, thiết thực hiệu quả mà Ban tổ đã yêu cầu. Trong đó, giải tập thể có 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Đối với giải cá nhân có 1 giải nhất (thuộc về chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông – Ngô Nhật Trường), 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích./.

Theo Cổng TTĐT Long An

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=38845&CategoryId=Th%u1eddi+s%u1ef1+-+Ch%u00ednh+tr%u1ecb&InitialTabId=Ribbon.Read


25/12/2020 10:00 SAĐã ban hành
Năm 2021, người dân sẽ chỉ mất tối đa 30 phút khi giải quyết thủ tục hành chínhNăm 2021, người dân sẽ chỉ mất tối đa 30 phút khi giải quyết thủ tục hành chính
Theo đó, rút ngắn thời gian xếp hàng, chờ đợi của người dân, với lộ trình cụ thể là năm 2021, tối đa là 30 phút/trường hợp và đến năm 2023, tối đa còn 15 phút/trường hợp.

Chiều 23/12, Chủ nhiệm, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã làm việc với ban soạn thảo Đề án "Thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính".

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương có liên quan xây dựng đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin - giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Đến nay, 100% các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp để giải quyết thủ tục hành chính, trong đó, 59/63 địa phương thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Đặc biệt, nhiều địa phương đã gắn kết chặt chẽ giữa việc thiết lập một cửa "vật lý" và một cửa điện tử để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) như: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp, Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai, Kon Tum, Lâm Đồng...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, cơ chế một cửa, một cửa liên thông là giải pháp đổi mới hữu hiệu về phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với các tổ chức và công dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức; đồng thời, điều chỉnh một bước về tổ chức bộ máy và đổi mới, cải tiến chế độ làm việc và quan hệ công tác trong cơ quan hành chính Nhà nước.

"Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã cơ bản thay đổi bộ mặt của cơ quan hành chính các cấp, nâng cao chất lượng hiện đại hóa công sở hành chính theo chủ trương của Chính phủ. Ở nhiều tỉnh, thành phố, bộ phận một cửa đã được hiện đại hóa với việc ứng dụng công nghệ thông tin, theo đó, người dân, cán bộ có thể kiểm tra được quá trình giải quyết thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cách thuận tiện, đơn giản qua hệ thống máy vi tính, phần mềm tra cứu thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ; xác lập trật tự, kỷ cương mới trong quản lý thu phí và lệ phí", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Mặt khác, cơ chế một cửa liên thông đã điều chỉnh mối quan hệ giữa nhân dân và công chức, tạo cơ chế giám sát, quản lý của nhân dân đối với cơ quan Nhà nước; giữa lãnh đạo với cán bộ, công chức thuộc quyền, thể hiện rõ bản chất của công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn những hạn chế chủ yếu như thẩm quyền giải quyết các TTHC còn cắt khúc nhiều cửa và khâu trung gian, chưa rõ ràng trong các quy định về thẩm quyền của các cơ quan trong quản lý một số lĩnh vực. Cách thức giải quyết TTHC các cơ quan hành chính Nhà nước còn mang tính kinh nghiệm, thủ công, giấy tờ, chưa tích cực áp dụng những tiến bộ công nghệ tin học để phù hợp với nhu cầu trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Theo thống kê, số hồ sơ giấy chiếm tới 94,32%, song chưa được quan tâm số hóa và lưu trữ điện tử; đặc biệt không có giá trị khai thác để sử dụng lại đã tạo ra áp lực lớn đối với CBCCVC tại Bộ phận một cửa. Việc bố trí nhân sự tại Bộ phận một cửa còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, nhất là việc thiếu nguồn nhân lực, động lực để tối ưu hóa năng suất lao động, trong khi phải thực hiện lộ trình tinh giản biên chế...

Đây cũng là những vấn đề được các Bộ ngành, địa phương nêu ý kiến góp ý và hướng giải quyết như thuê đơn vị thực hiện số hóa; làm sao bố trí nhân lực để Bộ phận một cửa không bị "ách tắc", hay tính đến đặc thù của từng địa phương khi triển khai đề án...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải nêu ý kiến đóng góp cho Đề án "Thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính".

Dự kiến, trong năm 2021, sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Thời hạn hoàn thành đề án vào năm 2024.

Theo đó, xây dựng bộ phận một cửa hiện đại, hiệu quả, có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tất cả các TTHC theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức (phi địa giới hành chính về thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa).

Xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới, có khả năng số hóa, có khả năng kết nối với các Kho dữ liệu cá nhân, Bản đồ nhiệt phân tích các dữ liệu… Theo đó, rút ngắn thời gian xếp hàng, chờ đợi của người dân, với lộ trình cụ thể là năm 2021, tối đa là 30 phút/trường hợp và đến năm 2023, tối đa còn 15 phút/trường hợp.

Theo tính toán sơ bộ, tổng số tiền có thể tiết kiệm được khi thực hiện các phương án đổi mới là khoảng trên 8.800 tỷ đồng/năm. Trong đó, giảm số lượng Bộ phận Một cửa tiết kiệm được khoảng 2,076 tỷ đồng/năm; Tiết kiệm chi phí do tái sử dụng lại giấy tờ, tài liệu khoảng 2.518,75 tỷ đồng/năm…/.

Theo VOV.VN

Năm 2021, người dân sẽ chỉ mất tối đa 30 phút khi giải quyết thủ tục hành chính | VOV.VN


24/12/2020 10:00 SAĐã ban hành
Hướng đến nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệpHướng đến nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp
Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thời gian qua, Long An chú trọng đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính (CCHC), hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Hiện đại hóa nền hành chính công

Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức cho biết: Toàn tỉnh hiện có 100% cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc; 19/19 sở, ngành, 15/15 UBND cấp huyện, 100% UBND cấp xã triển khai đồng bộ phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm kết nối liên thông trong toàn tỉnh và Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

Long An tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm

Giai đoạn 2021-2030, Long An tiếp tục chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm;... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đồng thời, phần mềm Quản lý văn bản của tỉnh đã tích hợp chức năng ký số trên nền tảng web. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 15/15 Trung tâm Hành chính công cấp huyện, 188/188 UBND cấp xã, 18 sở, ngành tỉnh tiếp tục sử dụng phần mềm Một cửa điện tử để tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính qua môi trường mạng (Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tổng đài điện thoại, tin nhắn SMS, qua ứng dụng Zalo); tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 99%.

Song song đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.longan.gov.vn) cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 796 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt 45%) và 263 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt 15%).

Nằm trong tốp 3 của tỉnh về hoạt động CCHC, thời gian qua, huyện Mộc Hóa đẩy mạnh ứng dụng CNTT theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu lãnh, chỉ đạo, điều hành, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Theo Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - Nguyễn Văn Minh, toàn huyện hiện có 11/11 cơ quan, 7/7 xã, thị trấn đã kết nối Internet băng thông rộng. Trên 80% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính phục vụ công việc. 100% máy tính trong cơ quan nhà nước có kết nối Internet, mạng LAN. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành được triển khai đến tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đoàn thể, các trường học, UBND các xã trên địa bàn huyện và khai thác sử dụng tốt (258 tài khoản được cấp). Tỷ lệ văn bản đi phát hành đến các đơn vị trực thuộc và các cơ quan bên ngoài văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ những văn bản mật, văn bản theo quy định không được trao đổi dưới dạng điện tử) đạt trên 97%.

TP.Tân An luôn xác định tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan hành chính là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng, triển khai đề án đô thị thông minh. Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái cho biết: "Sau khi được chọn làm điểm triển khai Đề án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, thành phố hiện từng bước hoàn chỉnh trung tâm dữ liệu, đầu tư hệ thống, chính sách bảo vệ giám sát an ninh, đồng thời bảo đảm nguồn nhân lực chuyên trách về an toàn thông tin. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa TP.Tân An tiếp cận với các dịch vụ thông minh như cung cấp dịch vụ wifi công cộng, triển khai các dịch vụ thông minh phục vụ quản lý an ninh, trật tự, giao thông, chiếu sáng, môi trường,...".

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính

2 năm trở lại đây, Long An vinh dự đứng tốp 10 trong 63 tỉnh, thành trong cả nước về chỉ số CCHC (Par Index): Năm 2018 xếp hạng 7 (81,02 điểm) và năm 2019 xếp hạng 5 (84,33 điểm). Theo Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ CCHC và định hướng phát triển KT-XH địa phương, tỉnh xác định một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm triển khai, thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 chú trọng là đẩy mạnh ứng dụng CNTT; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm,... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Niêm yết công khai, đầy đủ bộ thủ tục hành chính giúp cá nhân, tổ chức thuận tiện tra cứu các thông tin liên quan

Góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, bên cạnh củng cố đội ngũ làm công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm cao, TP.Tân An nghiên cứu triển khai, thực hiện nhiều giải pháp; trong đó chú trọng đến xây dựng hiệu quả mô hình Phòng họp không giấy. Theo đó, trước mỗi phiên họp, nội dung chương trình, các tài liệu số được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt, chuyển đến đại biểu nghiên cứu trước. Các đại biểu có thể truy cập kho tài liệu số được chuẩn bị trước kết hợp với các công cụ tiện lợi như ghi chú, đánh dấu trực tiếp trên tài liệu, giúp việc tra cứu được chính xác và nhanh chóng hơn.

"Triển khai hiệu quả mô hình Phòng họp không giấy sẽ giúp thành phố từng bước chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các cuộc họp theo lộ trình từ "ít giấy" tiến tới "không giấy" - ông Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh: "Huyện hiện duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 100% cơ quan hành chính; kịp thời nghiên cứu, tham mưu cắt giảm, bãi bỏ những thủ tục hành chính rờm rà, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp"./.

TP.Tân An tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ các trở ngại đối với doanh nghiệp theo hướng thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Thông qua đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần tạo niềm tin, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng giữa các doanh nghiệp".

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái

Tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp cùng tham gia giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai phạm để có hình thức chấn chỉnh, xử lý nghiêm".

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh

Góp phần nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), các cấp, các ngành cần có sự thống nhất, thông suốt trong lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, người đứng cầu cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc, kiên quyết các quy định công khai thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian, quy trình giải quyết công việc, thể hiện sự minh bạch của cơ quan công quyền, tạo được lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp".

Ông Trần Hoàng Vũ, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An

Theo Báo Long An online

https://baolongan.vn/huong-den-nen-hanh-chinh-hien-dai-chuyen-nghiep-a103550.html


05/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
Thủ tướng: Trong năm 2020, cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4Thủ tướng: Trong năm 2020, cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp và nếu không có cách làm mới sẽ không thể đạt mục tiêu 30% trong năm 2020. Đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 dưới 10%, đây là con số đáng báo động.

Thủ tướng.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT bộ, ngành và Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử 63 tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Y tế cho biết một trong những bài học quan trọng là sự quyết liệt của người đứng đầu. Đến nay Bộ Y tế đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. 100% bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); 99,5% các cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam,...

Cùng quan điểm, tỉnh Bình Phước cho rằng nơi nào người đứng đầu vào cuộc thật sự thì nơi đó có kết quả cao. Đến nay, 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện được trang bị máy tính, cấp xã đạt 71%. Với sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã được hoàn thiện.

UBND tỉnh đã yêu cầu cán bộ, công chức không nhận hồ sơ giấy khi thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đã tăng vượt bậc, từ 9% (trước ngày 19/5/2020) lên 97% (ngày 21/8/2020). Tỉnh Bình Phước đề xuất Chính phủ sớm hoàn thiện và chia sẻ cho địa phương sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia như dân cư, đất đai, đăng ký kinh doanh...

Ý kiến của một số doanh nghiệp cũng cho rằng cần sớm hoàn thiện các hành lang pháp lý quan trọng (trong năm 2021, muộn nhất vào năm 2022) hỗ trợ cho việc triển khai các nền tảng chính phủ số cấp quốc gia và các bộ, địa phương được hiệu quả; sớm hoàn thành các cơ sở dữ liệu quan trọng của quốc gia.

Báo cáo tại Hội nghị về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết đã bố trí 100% công an xã chính quy, đây là một nguồn nhân lực quan trọng để bảo đảm thu thập, bổ sung dữ liệu đầy đủ, liên tục. Từng đồng chí cảnh sát khu vực, công an xã xuống từng khu vực nhà dân như khẩu hiệu trong chống dịch COVID-19 là "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để bảo đảm có số liệu chính xác, đầy đủ. Đến nay đã thu thập 40 triệu thông tin. Bộ Công an phấn đấu sẽ đưa vào vận hành chính thức Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 1/7/2021. Bộ cũng đề xuất triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, làm nền tảng cho Chính phủ điện tử.

Báo cáo tiến độ và kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, Bộ TN&MT cho biết, đến nay 100% Văn phòng Đăng ký đất đai đã ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ địa chính, quản lý đất đai.

Tính đến hết tháng 8/2020 đã có 192/707 đơn vị hành chính cấp huyện đưa cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính vào vận hành, khai thác, sử dụng, đã đưa được hơn 22 triệu thửa đất và hơn 11 triệu hồ sơ địa chính dạng số vào CSDL đất đai để quản lý, khai thác sử dụng.

Theo tiến độ của dự án, dự kiến đến cuối năm 2020 cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng, phần mềm nền tảng của hệ thống thông tin đất đai, sẵn sàng các giao thức để kết nối, chia sẻ dữ liệu tới Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025.

phát biểu tại Hội nghị.jpg
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ghi nhận các ý kiến, kết luận Hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát huy, tận dụng tối đa hạ tầng công nghệ số để góp phần cùng xã hội vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam mà được thế giới đánh giá là điểm sáng.

Thủ tướng cũng biểu dương các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu như Viettel, VNPT, BKAV… đã đóng góp nhân lực, tài lực vào phòng chống dịch, đầu tư xây dựng các ứng dụng xử lý, phân tích tình hình dịch bệnh, truy vết tiếp xúc người nhiễm bệnh như Bluezone, NCovi…

Theo Thủ tướng, lực lượng trên 50.000 doanh nghiệp công nghệ hiện nay có vai trò quan trọng trong chuyển đổi số ở Việt Nam, "không có thì khó thành công".  Thời gian qua, các nền tảng CPĐT được phát triển nhanh. Số lượng các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh được xây dựng tăng đột biến, trong 6 tháng qua, tỉ lệ bộ, tỉnh có nền tảng này tăng hơn 3 lần (tháng 2/2020 mới chỉ có 25 bộ, tỉnh có nền tảng tương ứng 27%, nhưng đến tháng 7 đã có 76 bộ, tỉnh có nền tảng, tương ứng 82,6%). Hiện nay, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp khoảng 15,9%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước đi vào nền nếp, với tỉ lệ đạt khoảng 88,5% (sát với mục tiêu năm 2020 đạt 90% nêu trong Nghị quyết 17).

Các doanh nghiệp Việt Nam đã dần làm chủ các công nghệ cốt lõi, phát triển các nền tảng công nghệ cho chuyển đổi số, Bộ TT&TT đã có sáng kiến hay, hằng tuần tổ chức lễ ra mắt các nền tảng Việt Nam để tôn vinh, quảng bá các sản phẩm Việt Nam, đến nay hàng chục nền tảng đã được ra mắt.

Về Cổng Dịch vụ công quốc gia, vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã tích cực triển khai tích cực nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của các bộ, tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp truy cập các dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tướng nhìn nhận xuất hiện các cách làm mới có thể nhân rộng để đẩy nhanh triển khai Chính phủ số, chuyển đổi số như mạnh dạn thay đổi cách thức làm việc, dùng thử, trải nghiệm các ứng dụng công nghệ mới, khi có hiệu quả triển khai chính thức ngay; phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử dựa trên mô hình nền tảng dùng chung để rút ngắn thời gian, chi phí triển khai, tăng cường kết nối/chia sẻ dữ liệu; dành tỉ lệ chi thích đáng từ ngân sách Nhà nước cho CNTT để bảo đảm ngưỡng đầu tư phát huy hiệu quả mà tiêu biểu như tỉnh Bình Phước chi hơn 1% từ ngân sách Nhà nước cho CNTT.

Thủ tướng cũng nhất trí với ý kiến của Bộ Y tế, tỉnh Bình Phước về bài học quan trọng là phát huy vai trò của người đứng đầu.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ ra một số tồn tại cần sớm khắc phục. Đó là môi trường pháp lý cho CPĐT chưa hoàn thiện, một số nghị định quan trọng vẫn chưa được ban hành (bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh, xác thực điện tử).

Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp và nếu không có cách làm mới sẽ không thể đạt mục tiêu 30% trong năm 2020. Đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 dưới 10%, đây là con số đáng báo động.

Một số cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử vẫn chậm được triển khai, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai. Vấn đề an toàn, an ninh mạng chưa được đầu tư đúng mức. Đầu tư cho an toàn an ninh mạng thường không đạt ngưỡng 10% ngân sách chi cho CNTT.

Tại Hội nghị, Thủ tướng đề nghị triển khai ngay một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước hết là về thể chế. Bộ Công an cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình Chính phủ xem xét ban hành trong năm 2020.

Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ TT&TT hoàn thành các thủ tục trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị  định về định danh và xác thực điện tử, phấn đầu hoàn thành trong quý III/2020.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020, hướng đến năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4… Hằng tháng, Bộ TT&TT thống kê tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của từng bộ, tỉnh để đôn đốc triển khai.

Quang Hiếu.jpg
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh trong tháng 10/2020 và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải làm gương về áp dụng CNTT.

Các bộ, ngành, địa phương từng bước tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để số lượng dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phải nhiều hơn, tốc độ cao hơn, chứ không chỉ ở con số 1.000 như hiện nay. Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành triển khai biện pháp giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung và kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trong năm 2020.

Bộ TT&TT chủ trì, kết hợp cả đầu tư và thuê dịch vụ, phát triển một số hạ tầng truyền dẫn, điện toán đám mây, nền tảng chuyển đổi số quan trọng. Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Nghị định về kiện toàn, nâng cấp các đơn vị chuyên trách về CNTT thành các đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 12/2020.

Bộ TT&TT xây dựng đề án kiện toàn, nâng cấp, tổ chức lại Cục Tin học hóa với cơ cấu tổ chức phù hợp, chế độ ưu đãi…, bảo đảm năng lực, nguồn lực để dẫn dắt tổ chức triển khai tiến trình chuyển đổi số quốc gia, trình Thủ tướng xem xét trong thời gian sớm nhất.

Bày tỏ ấn tượng khi hiện nay có nhiều doanh nghiệp mới với doanh số rất cao, Thủ tướng nhấn mạnh việc khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp số, các doanh nghiệp công nghệ phát triển, "thể chế nào ràng buộc thì các đồng chí báo cáo" để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo Báo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-Trong-nam-2020-cung-cap-it-nhat-30-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4/405387.vgp?fbclid=IwAR31IWv_zvjZcaZDFxV-kC1U9_V_6xxJOmZp11R06R3PrnubX1NSk1EM5Dw
27/08/2020 11:00 SAĐã ban hành
Không cát cứ thông tin, xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụKhông cát cứ thông tin, xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ
Các bộ, các ngành, các địa phương không được cát cứ thông tin, không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích, Thủ tướng nêu rõ, thông tin dữ liệu cần chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất và cần đẩy mạnh số hóa liên thông, chia sẻ thông tin phải hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Không cát cứ thông tin.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai trương - Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Sáng nay, 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia - những dấu ấn mới trong xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Thông qua Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc và chỉ đạo trực tiếp với lãnh đạo một số địa phương, cơ quan tại các điểm cầu: Bình Phước, Quảng Ninh, Thừa Thiên-Huế và Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn.

Kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành tỉnh Bình Phước, từ Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành tại Văn phòng Chính phủ (VPCP), Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Phước báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu kép, gồm tình hình thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, tỉnh sẽ kiên trì thực hiện mục tiêu đề ra trong năm như tăng trưởng trên 8%, thu ngân sách trên 10.000 tỷ đồng. Bình Phước thực hiện nhất quán phương châm hành động "2 nhanh" và "3 tốt": nhanh chóng giải phóng mặt bằng và nhanh chóng thực hiện các thủ tục đầu tư; chính sách tốt, hạ tầng tốt, tình cảm tốt. Tỉnh cho biết, đã quyết liệt trong phòng chống dịch, đến nay, chưa phát hiện ca dương tính COVID-19 trên địa bàn.

Tiếp tục kết nối với tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng cho rằng, đây là một trong những địa phương dẫn đầu về triển khai Chính phủ điện tử; yêu cầu tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2020, trong đó có tình hình thu NSNN, giải ngân vốn đầu tư công và công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, đến nay, tỉnh chưa có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, tỉnh không chủ quan, tiếp tục tập trung sức lực để ngăn chặn dịch bệnh có nguy cơ xảy ra mọi lúc, mọi nơi. Với du lịch là ngành đóng góp lớn vào tăng trưởng, tăng trưởng của Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19. Tuy nhiên, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, sẽ phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. Tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh, của quốc gia hoàn thành theo tiến độ trong đó có dự án giải tỏa, di dân khỏi di tích Kinh thành Huế.

Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng kết nối với điểm cầu Trung tâm điều hành tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm điều hành TP. Móng Cái.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng khẳng định, tỉnh kiên định mục tiêu phát triển KTXH đã đề ra, sẽ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số, chỉ tiêu thu ngân sách đạt 100%. Tỉnh sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống COVID-19, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép.

Cho rằng Quảng Ninh là địa phương dễ bị ảnh hưởng của COVID-19, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Với quy mô kinh tế lớn, tỉnh cần nỗ lực đóng góp cho quốc gia, nhất là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới. Tỉnh cần đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 cùng với phát triển kinh tế - xã hội.

Kết nối với Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, Thủ tướng đã trực tiếp nghe Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn - Chỉ huy trưởng Trung tâm và kíp trực báo cáo tình hình.

Trong 24h qua, Trung tâm đã tiếp nhận thông tin về 10 sự cố thiên tai, tai nạn thủy nội địa, làm chết 5 người và tham mưu cho lãnh đạo điều động trên 500 lượt người, trong đó có 300 chiến sĩ tham gia ứng phó.

Thay mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn đã có nhiều đóng góp trong công tác giảm thiểu sự cố, điều phối tìm kiếm, cứu nạn đạt hiệu quả tích cực, Thủ tướng nhấn mạnh, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường, "đòi hỏi các đồng chí phải luôn sẵn sàng, ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ". Thủ tướng yêu cầu được kết nối trực tiếp một điểm ứng trực để xem khả năng sẵn sàng ứng phó, triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Cám ơn Thủ tướng Chính phủ đã động viên cán bộ, chiến sĩ tại Trung tâm, Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn xin hứa dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào luôn duy trì nghiêm kíp trực, chủ động nắm bắt vụ việc ứng phó hiệu quả với các tình huống xảy ra và thực hiện yêu cầu của Thủ tướng, kết nối với tàu Cảnh sát biển 8003.

Theo báo cáo của Thuyền trưởng Tàu 8003 Lại Vĩnh Đại, tàu CSB 8003 đang phối hợp với các lực lượng luyện tập nội dung tìm kiếm cứu nạn tại khu vực vùng biển Hải Phòng, quân số 25 đồng chí. Lực lượng trên tàu 8003 sức khỏe tốt, luôn yên tâm công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

nghe báo cáo từ tàu cảnh sát biển.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe báo cáo từ tàu cảnh sát biển 8003 - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thứ 1000: Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến; dịch vụ công số 999: Liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động; và dịch vụ công thứ 998: Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.

Hướng tới một "Việt Nam số"

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sự kiện này có ý nghĩa lớn khi được tổ chức đúng vào dịp VPCP tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Đại hội thi đua yêu nước; cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Qua ý kiến của các đại biểu, của các đối tượng thụ hưởng dịch vụ công, Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực của VPCP, trong đó có vai trò quan trọng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp triển khai, đưa vào khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành.

Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức quốc tế như Đại sứ quán Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới, Công ty Samsung Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các chuyên gia trong nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn các chức năng, tính năng, giải pháp thiết lập Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; ghi nhận, biểu dương Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đã xây dựng Hệ thống theo hình thức doanh nghiệp đầu tư và cho thuê lại dịch vụ, nhằm phục vụ tốt hơn công tác tham mưu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng nêu rõ, xây dựng và phát triển Chính phủ số là xu thế tất yếu, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội và là con đường đúng đắn để phát triển một đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. "Do đó, chúng ta cần tiếp tục khẳng định một cách mạnh mẽ rằng năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động tiến trình hướng tới một "Việt Nam số"".

Nghi thức khai trương.jpg
Nghi thức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phải tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về công nghệ

Nhân dịp này, Thủ tướng lưu ý một số vấn đề với các bộ, địa phương, cơ quan. Theo đó, cần tiếp tục đổi mới trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn cải cách quản trị công với chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Thông tin dữ liệu phải thống nhất, theo tiêu chuẩn, hoạt động thông suốt, đem lại hiệu quả cao nhất.

Thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, công chức làm việc trên môi trường mạng; đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết để có những thay đổi nhanh chóng; ngày càng thích ứng với môi trường làm việc trên mạng. "Trong thời gian tới, công chức, viên chức Nhà nước phải là những người tinh thông nghiệp vụ và giỏi về công nghệ".

Trong tương lai không xa, chúng ta phải hướng tới, xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ liên chính phủ trên một số lĩnh vực với các nước trên thế giới; đặc biệt đối với các nước Cộng đồng ASEAN. Phát triển Chính phủ điện tử có kết nối, liên thông, tương tác quốc tế, được xem là công cụ quan trọng giúp tăng cường ngoại giao và thúc đẩy hợp tác, hội nhập quốc tế.

Về Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành việc tích hợp các dịch vụ công thiết yếu như xuất nhập khẩu, đất đai, xây dựng, khoáng sản, thuế, xử lý vi phạm hành chính, viện phí, học phí… Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của Cổng để bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Mục tiêu là phải hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

Các công ty công nghệ thông tin đặc biệt là các Tập đoàn VNPT, Viettel cần phải tiếp tục cố gắng vươn lên, đồng hành, góp phần giúp các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp trong xây dựng Chính phủ số, cung cấp những giải pháp kỹ thuật tối ưu, an toàn, an ninh nhất, những hệ thống thông tin của người Việt, phục vụ người Việt và bảo đảm tính tự chủ của các hệ thống.

Các bộ, các ngành, các địa phương không được cát cứ thông tin, không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích, Thủ tướng nêu rõ, thông tin dữ liệu cần được chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất và cần đẩy mạnh số hóa liên thông, chia sẻ thông tin phải hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải chuẩn hóa, điện tử hóa hơn 200 chế độ báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội để tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành chuẩn hóa, số hóa kiểu mẫu kết nối tích hợp các chỉ tiêu KTXH lên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Thủ tướng giao VPCP chủ trì phối hợp với các bộ, các ngành, các địa phương lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành hằng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cung cấp trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.

Thủ tướng yêu cầu VPCP phải sắp xếp lại bộ máy nhân sự để quản lý vận hành trung tâm này phù hợp, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu việc đưa vào hoạt động Hệ thống báo cáo thông tin quốc gia, Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành, không hình thành một đầu mối tổ chức mới, không tăng biên chế theo tinh thần của Nghị quyết 18 của Trung ương.

Sau lễ khai trương, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành phải được vận hành hoạt động tốt và phát huy tác dụng tốt. "Thủ tướng sẽ kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào và hằng ngày Thủ tướng nhận được những báo cáo nào, những chỉ tiêu nào mà thể hiện qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia này, nhất là những chỉ tiêu quan trọng của đất nước để Thủ tướng và các thành viên Chính phủ biết, để điều hành kịp thời hơn".

Theo Báo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Khong-cat-cu-thong-tin-xay-dung-Chinh-phu-so-liem-chinh-minh-bach-hanh-dong-phuc-vu/404720.vgp


19/08/2020 4:00 CHĐã ban hành
Long An: 6 tháng năm 2020, hơn 99% cá nhân, tổ chức hài lòng với hoạt động hành chính côngLong An: 6 tháng năm 2020, hơn 99% cá nhân, tổ chức hài lòng với hoạt động hành chính công
Chiều 07/8, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Long An – Nguyễn Thành Vững chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động hành chính công trên địa bàn tỉnh qua 6 tháng đầu và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

7-8-2020-1(1).jpg

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm PVHCC tỉnh tiếp nhận tổng số 49.649 hồ sơ (HS) của 20 sở, ngành (trong đó có 3.321 HS tồn kỳ trước). Số lượng HS tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 9.943 HS, trên cổng dịch vụ công trực tuyến là 2.690 HS. Hơn 45.900 HS đã giải quyết, trong đó trước hạn 70%, đúng hạn gần 29%, quá hạn 0,99% với mức độ hài lòng chiếm hơn 99,89%.

Đối với Trung tâm HCC cấp huyện, tổng số HS tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính gần 199.928 HS, trong đó 168.699 HS đã giải quyết, HS trước hạn và đúng hạn đạt 99,4% với 99,72% mức độ hài lòng. Nhiều địa phương không có HS trễ hạn (như Kiến Tường, Vĩnh Hưng) hoặc HS trễ hạn rất thấp (như Tân Trụ 0,02%, Mộc Hóa 0,19%, Tân An 0,14%, Đức Hòa 0,21%, Cần Giuộc 0,37%).

so ket 6 thang dau nam 20202(1).jpgChánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh- Nguyễn Thành Vững đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực và tiếp thu ý kiến từ các đại biểu

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, Trung tâm tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 1115 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông vận hành tốt Hệ thống thông tin Một cửa điện tử phục vụ cho công tác tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính; đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hoạt động của Trung tâm HCC cấp huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; thường xuyên cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin của Trung tâm;…

Tại hội nghị, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND, Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh - Nguyễn Thành Vững cho biết, qua dư luận xã hội, ý kiến sở, ngành, Trung tâm PVHCC tỉnh, trung tâm HCC huyện được đánh giá rất cao, giải quyết HS chu đáo, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục vụ tốt người dân. Thời gian tới, Trung tâm tỉnh, huyện đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân kịp thời nắm bắt thông tin về hoạt động hành chính công, tạo môi trường chính quyền thân thiện phục vụ người dân./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/long-an-6-thang-nam-2020-hon-99-ca-nhan-to-chuc-hai-long-voi-hoat-dong-hanh-chinh-cong-a100118.html

08/08/2020 9:00 SAĐã ban hành
Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mớiCông bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới
Sáng ngày 31/5/2020, tại quảng trường huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình dự và trao quyết định công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới.

31-5-2020-IMG_8788.jpg

Quang cảnh buổi lễ

Năm 2010, huyện thuần nông Châu Thành bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đời sống và điều kiện sản xuất của người dân còn nhiều khó khăn như: thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao 4,66%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 57,5 %; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch là 20,1%, bình quân mỗi xã của huyện đạt 8,6 tiêu chí...

 31-5-2020-IMG_8790.jpg

Phó Thủ tướng - Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân, ngày nay bộ mặt nông thôn huyện Châu Thành đã thực sự khởi sắc, 100% các đường huyện, đường xã, đường ấp đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 36/36 trường học các cấp được đầu tư đạt chuẩn quốc gia; 94,6% người dân tham gia bảo hiểm y tế (tăng trên 37 % so với năm 2011); 79,5% hộ dân được sử dụng nước sạch (tăng trên 59% so với năm 2011).

 31-5-2020-IMG_8801.jpg

Phó Thủ tướng - Trương Hòa Bình trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Thành đã chuyển đổi thành công từ trồng lúa sang trồng thanh long; đã hình thành được vùng sản xuất thanh long hàng hóa tập trung với diện tích trên 9.000 ha và đang từng bước đưa công nghệ cao vào trong sản xuất và thực hiện chế biến sâu đối với sản phẩm thanh long, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của huyện lên trên 59 triệu đồng, tăng trên 37 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 1,05%;…An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt.

31-5-2020-IMG_8806.jpg

Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng - Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ huyện Châu Thành

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng ghi nhận mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nói chung, huyện Châu Thành nói riêng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua.

 31-5-2020-IMG_8815.jpg

Phó Thủ tướng - Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết quả xây dựng nông thôn mới mà tỉnh Long An và huyện Châu Thành đạt được mới chỉ là thành quả cơ bản ban đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại bền vững. Trong thời gian tới, cần phát huy những kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức để xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Long An nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh; huyện Châu Thành phải bảo đảm các tiêu chí đạt được bền vững, tiến tới xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

 31-5-2020-IMG_8804.jpg

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh trao tặng thưởng cho huyện Châu Thành 5 tỷ đồng để xây dựng công trình phúc lợi công cộng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chia sẻ, đạt được danh hiệu huyện nông thôn mới là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Long An nói chung cần phải tiếp tục thực hiện thời gian tới.

Qua những ‎ý kiến chỉ đạo và biểu dương của Phó Thủ tướng, đó là động lực tinh thần để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Long An và huyện Châu Thành tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Long An sẽ không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết, ra sức thi đua, sáng tạo, đổi mới để vươn tới những thành tích cao trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

 31-5-2020-IMG_4396.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần trao tặng bằng khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện Châu Thành

Dịp này, thay mặt Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể nhân dân và cán bộ huyện Châu Thành; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trương Văn Biết, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

Đồng thời, có 18 tập thể và 36 cá nhân nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện Châu Thành./.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=36697

01/06/2020 4:00 CHĐã ban hành
Sở TTTT hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh”Sở TTTT hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh”
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 245-QĐ-TU ngày 17/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về công tác chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung xuất bản phẩm; sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản.

Để giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ hồ sơ khi có phát sinh thực hiện thủ tục hành chính "Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh", Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh: Thực hiện theo Mẫu số 14, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (637260776263371647_mau 14.doc).

b) Hai (02) bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi. Trường hợp tài liệu không kinh doanh xuất bản dạng điện tử thì nộp một (01) bản thảo điện tử có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép xuất bản.

Đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản.

c) Ngoài ra, phải có ý kiến xác nhận bằng văn bản đối với các tài liệu sau:

- Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội, công an phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền.

- Đối với tài liệu lịch sử đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên. Cụ thể:

+ Đối với tài liệu biên soạn lịch sử, kỷ yếu của đảng bộ địa phương, sở, ban, ngành và tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương phải có ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Đối với tài liệu biên soạn lịch sử, kỷ yếu của đảng bộ, chính quyền cấp xã và tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị cơ sở phải có ý kiến của Ban Tuyên giáo cấp huyện.

d) Các cơ quan, đơn vị khi có phát sinh thực hiện thủ tục hành chính "Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh", đề nghị thực hiện đúng, đầy đủ thành phần hồ sơ (đặc biệt là phải có văn bản có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền; văn bản có ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo cấp huyện) trước khi gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị để phối hợp thực hiện đúng quy định và đảm bảo kịp thời./.


26/05/2020 4:00 CHĐã ban hành
Cổng Dịch vụ công Quốc gia - giá trị đã được chứng minhCổng Dịch vụ công Quốc gia - giá trị đã được chứng minh
Để tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sáng 19/5, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến "Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi ích dành cho doanh nghiệp".
20-5-2020-DVC.jpeg

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ và ngài Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

"Kênh" hữu hiệu nhất để "điện tử hóa" thủ tục hành chính

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, để kịp thời ứng phó với đại dịch COVID-19, Chính phủ đã thực hiện chuyển đổi mạnh phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công như: Tăng cường làm việc gửi - nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia; chuyển dần từ báo cáo giấy sang báo cáo điện tử thông qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, báo cáo của các bộ, ngành, địa phương; hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công cấp bộ cấp tỉnh phát huy hiệu quả.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử,  lần đầu tiên ghi nhận giá trị pháp lý của thủ tục trực tuyến, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử, công nhận hồ sơ ký số của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm bớt các loại hồ sơ giấy cũng như các quy trình giao dịch trực tiếp với cơ quan nhà nước, thúc đẩy giao dịch điện tử, góp phần xây dựng nền kinh tế số.

Do đó có thể thấy, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đem lại lợi ích rất lớn cho người dân, doanh nghiệp và Cổng Dịch vụ công Quốc gia là "kênh" hữu hiệu nhất để "điện tử hóa" thủ tục hành chính. Việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia còn tạo thêm kênh giám sát, bảo đảm tính minh bạch của các bộ, ngành, địa phương.

20-5-2020-MaiTienDung.jpg
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP

Lan tỏa những thông tin hữu ích

Người dân, doanh nghiệp hoàn toàn có thể theo dõi được quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời, Văn phòng Chính phủ cũng có thể đồng hành đôn đốc, theo dõi và chấn chỉnh kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết.

Được khai trương ngày 9/12/2019, từ 8 nhóm dịch vụ công được cung cấp tại thời điểm khai trương, đến nay trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 406 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 235 dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp.

Qua tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục tại tất cả các Bộ, ngành, địa phương và thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan. Cùng việc thúc đẩy thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, ưu điểm rất lớn của việc nộp hồ sơ hoặc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia là tạo thêm kênh giám sát việc thực hiện, bảo đảm tính minh bạch. Quá trình giải quyết được thông tin tới các doanh nghiệp, đồng thời, Văn phòng Chính phủ cũng đồng hành đôn đốc, theo dõi và chấn chỉnh kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, thông qua Hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp hôm nay, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cùng các đối tác Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Pháp và các cơ quan liên quan mong muốn lan tỏa được những thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Đồng thời, hội nghị cũng là dịp ghi nhận ý kiến thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp để cải thiện quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến và vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngày càng hiệu quả hơn.

20-5-2020-WB.jpg
 Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione
.

Giá trị đã được chứng minh

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione chia sẻ: Chúng ta đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, khiến quá trình phát triển kinh tế và xã hội trên toàn cầu cũng như Việt Nam bị gián đoạn nghiêm trọng. Để ứng phó và đẩy lùi đại dịch, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính phủ và khu vực tư nhân.

Việt Nam đã phòng chống đại dịch COVID-19 quyết liệt và hiệu quả. Thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát đại dịch đã được công nhận và ngợi ca trên toàn cầu. Nhưng bài học kinh nghiệm nổi bật nhất có lẽ là yêu cầu chuyển đổi kỹ thuật số và đáp ứng nhanh các nhu cầu dịch vụ công đặt ra đối với các chính phủ.

Theo đại diện WB: Giá trị của Cổng dịch vụ công quốc gia đã được chứng minh trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 vừa rồi. Với các biện pháp giãn cách xã hội được đưa ra nhằm ngăn chặn lây nhiễm, người sử dụng dịch vụ và cán bộ cơ quan nhà nước có thể truy cập và cung cấp các dịch vụ công thiết yếu bằng phương thức trực tuyến, để bảo vệ người dân, doanh nghiệp và cán bộ cơ quan nhà nước. 

"Chúng ta đặc biệt vui mừng khi nghe về sự phát triển của Cổng dịch vụ công quốc gia kể từ thời điểm khai trương cách đây 5 tháng, với hơn 35 triệu lượt truy cập, hàng trăm dịch vụ được cung cấp cho người dân và doanh nghiệp thông qua cổng thông tin cũng như lượng thông tin và phản hồi được khởi tạo" Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione bày tỏ. 

Theo đại diện WB, Chính phủ đã huy động nhiều biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp trong đại dịch, như được minh chứng rõ ràng tại Hội nghị quốc gia về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong COVID-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vào ngày 9/5. Hội nghị hôm nay cho thấy một nỗ lực khác của Chính phủ để tiếp tục thúc đẩy cải cách chính phủ điện tử cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Hãy tham gia Cổng dịch vụ công ngay hôm nay

Đại diện WB cũng đề xuất ba biện pháp hành động, một cho cộng đồng doanh nghiệp và hai cho Chính phủ để tăng cường tác động của các chính sách đổi mới kỹ thuật số trong thời gian sắp tới.

Thứ nhất, cộng đồng doanh nghiệp cần đẩy mạnh quá trình số hóa. COVID-19 cũng có thể coi là một hồi chuông nhắc nhở đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Đảm bảo kinh doanh liên tục trong thời đại hiện nay gần như là bất khả thi nếu không có công nghệ phù hợp, trong đó các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến chịu ảnh hưởng vì sự gián đoạn ít nghiêm trọng hơn so với các doanh nghiệp kinh doanh thông thường như chúng ta đã chứng kiến trong cuộc khủng hoảng.

Một nghiên cứu được thực hiện tại Singapore năm 2019 cho thấy việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số như thương mại điện tử, thanh toán điện tử, trí tuệ nhân tạo/ phân tích dữ liệu lớn có thể làm tăng năng suất và giá trị gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ lần lượt là 26% và 17%.

Từ góc độ kinh tế vĩ mô, việc số hóa doanh nghiệp cũng có thể giúp tăng cường hoạt động kinh tế của một quốc gia. Theo ước tính, việc số hóa các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ASEAN có thể tạo ra thêm 1,1 nghìn tỷ đô la giá trị GDP trên toàn khu vực vào năm 2025.

"Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam chắc chắn có thể bắt đầu quá trình số hóa bằng cách sử dụng các dịch vụ được cung cấp qua Cổng dịch vụ công quốc gia từ hôm nay" – Giám đốc WB nói.

Tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ

Về phía Chính phủ, đại diện WB đề xuất, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến nên bắt đầu từ việc đơn giản hóa các quy trình kinh doanh. Bởi cho dù có bao nhiêu dịch vụ được cung cấp trực tuyến chăng nữa, mà nếu những dịch vụ đó không giúp làm giảm thời gian và chi phí giao dịch cho doanh nghiệp thì cũng không mang lại nhiều ý nghĩa đối với họ.

Do đó, điều quan trọng là Chính phủ hiểu rõ những lĩnh vực làm phát sinh nhiều thời gian và chi phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng dịch vụ để tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ.

Dữ liệu và thông tin được khởi tạo và thu thập thông qua Cổng thông tin, chẳng hạn như chi tiết giao dịch trực tuyến và phản hồi, sẽ là điểm khởi đầu tuyệt vời để Chính phủ phân tích các lĩnh vực còn vướng mắc và giải pháp để gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp trong quy trình hiện tại.

Các cơ sở dữ liệu khác, chẳng hạn như đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, giấy phép xây dựng, nộp thuế cũng sẽ là những điểm định hướng hữu ích nếu được phân tích nhằm tối ưu hóa dịch vụ công trực tuyến. 

Đại diện WB cho rằng, Chính phủ có thể đóng vai trò là nền tảng khởi động để hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển kỹ thuật số nhanh chóng hơn.

Được khai trương từ ngày 9/12/2019, đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có những kết quả tích cực, thể hiện được mục tiêu Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp, cụ thể đã có trên 140.000 tài khoản đăng ký, trên 35 triệu lượt truy cập, trên 7,3 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 68.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hệ thống cũng tiếp nhận hỗ trợ trên 11.000 cuộc gọi; tiếp nhận trên 5.600 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đã tích hợp được 395 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong đó có 232 dịch vụ công dành cho doanh nghiệp.

Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng Dịch vụ công Quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, sau 6 tháng triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia, từ 8 nhóm dịch vụ ban đầu, đến nay đã tăng lên 389 dịch vụ công trực tuyến (160 cho công dân, 229 cho doanh nghiệp); cung cấp chức năng thanh toán trực truyến để người dân, doanh nghiệp nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan, nhiều dịch vụ công được doanh nghiệp quan tâm thực hiện như thông báo hoạt động khuyến mại, cấp điện, nộp thuế, phí, lệ phí, kê khai, nộp thuế điện tử, đề nghị gia hạn thuế...

Một số nhóm thủ tục hành chính có tần suất thực hiện lớn đã được tích hợp lên cổng và phục vụ hiệu quả cho doanh nghiệp như: Nhóm thủ tục về đăng kí/thông báo khuyến mãi của doanh nghiệp; nhóm thủ tục xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông; một số thủ tục mảng bảo hiểm, thuế…và nhiều thủ tục cụ thể khác. Trường hợp doanh nghiệp cần thực hiện 1 thủ tục cùng lúc ở nhiều địa phương (ví dụ thủ tục thông báo khuyến mãi), thay vì phải làm với từng nơi, doanh nghiệp có thể gửi một lần cho nhiều địa phương thông qua hệ thống này.

Bắt đầu từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, 6 dịch vụ công được cung cấp là: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; Kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Theo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Cong-Dich-vu-cong-Quoc-gia-gia-tri-da-duoc-chung-minh/395897.vgp

20/05/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kênh hữu hiệu nhất để 'điện tử hóa’ thủ tục cho doanh nghiệpKênh hữu hiệu nhất để 'điện tử hóa’ thủ tục cho doanh nghiệp
Sáng nay (19/5), Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng) phối hợp với WB và các đối tác tổ chức hội nghị trực tuyến "Giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho doanh nghiệp".

20-5-2020-a2.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Giang


Hội nghị do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng và Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, ông Ousmane Dione, chủ trì.

Được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, hội nghị nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp (DN). Bên cạnh các DN đang có mặt trực tiếp tại điểm cầu chính, có hàng trăm DN tham dự và theo dõi hội nghị qua đăng ký trực tuyến và theo dõi qua 3 kênh: Hệ thống họp trực tuyến Cisco Event, kênh livestream trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, kênh livestream trên trang fanpage của Báo điện tử VnExpress.     

Lần đầu tiên ghi nhận giá trị pháp lý của thủ tục trực tuyến

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá cao Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng đã nắm bắt đúng thời điểm, thông tin rộng rãi tới cộng đồng DN trong việc tham gia và sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng gửi lời cảm ơn tới các DN, hiệp hội DN, doanh nhân, những đơn vị trực tiếp sử dụng Cổng DVCQG như là một công cụ hữu ích trong việc thực hiện các giao dịch hành chính với cơ quan Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, để kịp thời ứng phó với đại dịch COVID-19, Chính phủ đã thực hiện chuyển đổi mạnh phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công như: Tăng cường làm việc gửi-nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia; chuyển dần từ báo cáo giấy sang báo cáo điện tử thông qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, báo cáo của các bộ, ngành, địa phương; hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh phát huy hiệu quả.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, lần đầu tiên ghi nhận giá trị pháp lý của thủ tục trực tuyến, kết quả giải quyết TTHC điện tử, công nhận hồ sơ ký số của DN, tạo điều kiện cho DN giảm bớt các loại hồ sơ giấy, cũng như các quy trình giao dịch trực tiếp với cơ quan Nhà nước, thúc đẩy giao dịch điện tử, góp phần xây dựng nền kinh tế số.

Do đó có thể thấy, việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đem lại lợi ích rất lớn cho người dân, DN và Cổng DVCQG là kênh hữu hiệu nhất để "điện tử hóa" TTHC. Việc thực hiện các TTHC thông qua Cổng DVCQG còn tạo thêm kênh giám sát, bảo đảm tính minh bạch của các bộ, ngành, địa phương.

Người dân, DN hoàn toàn có thể theo dõi được quá trình giải quyết TTHC, đồng thời, VPCP cũng có thể đồng hành đôn đốc, theo dõi và chấn chỉnh kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết.

Được khai trương ngày 9/12/2019, Cổng DVCQG là đầu mối kết nối với cổng dịch vụ công và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về TTHC và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng của người dân, DN phù hợp với từng đối tượng.

Cổng DVCQG giúp DN tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí khi TTHC của tất cả các bộ, ngành, địa phương đều có thể thực hiện trên Cổng. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng DVCQG đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.

Từ 8 nhóm dịch vụ công được cung cấp tại thời điểm khai trương, đến nay trên Cổng DVCQG đã tích hợp, cung cấp 406 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 235 dịch vụ công trực tuyến cho DN. Qua tài khoản Cổng DVCQG, các DN có thể thực hiện thủ tục tại tất cả các bộ, ngành, địa phương và thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, thông qua hội nghị trực tuyến với cộng đồng DN hôm nay, VPCP, Hội đồng, cùng các đối tác WB, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Pháp và các cơ quan liên quan mong muốn lan tỏa được những thông tin hữu ích cho DN.

Hội nghị cũng là dịp ghi nhận ý kiến thực tiễn từ cộng đồng DN để cải thiện quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến và vận hành Cổng DVCQG ngày càng hiệu quả hơn.

20-5-2020-a1.jpg
Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Tìm giải pháp, sáng kiến thu hút DN

Qua 5 tháng triển khai, tính đến ngày 18/5, Cổng DVCQG đã có những kết quả tích cực, thể hiện được mục tiêu Chính phủ phục vụ người dân, DN.

Cụ thể đã có trên 142.000 tài khoản đăng ký, trên 37 triệu lượt truy cập, trên 7,5 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng DVCQG. Hệ thống tiếp nhận hỗ trợ trên 11.000 cuộc gọi; tiếp nhận trên 5.600 phản ánh, kiến nghị của người dân, DN.

Tuy nhiên, đến nay hệ thống mới ghi nhận 1.142/142.000 tài khoản là của DN. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đây là việc cần xem xét lại, bởi DN cần là đối tượng đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để kịp thời hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, từ ngày 12/5, Cổng DVCQG cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; kê khai gia hạn nộp thuế DN; kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, cơ quan giới thiệu đến đại biểu về trải nghiệm của người dùng trên Cổng DVCQG đối với một số TTHC có tần suất thực hiện lớn như: Thủ tục thông báo khuyến mãi, thủ tục nộp bảo hiểm xã hội, giới thiệu hệ thống và tính năng thanh toán trực tuyến qua Cổng DVCQG. Bên cạnh đó, giới thiệu các dịch vụ công đặc biệt trên Cổng DVCQG để hỗ trợ người dân, DN trong và sau đại dịch COVID-19.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, nghe kiến nghị của DN về các nhóm TTHC/dịch vụ công cần ưu tiên tích hợp, vận hành trên Cổng DVCQG và các góp ý cải thiện nội dung, kỹ thuật hiện hành trên Cổng; các kiến nghị từ DN liên quan đến nhóm vấn đề trọng tâm cần cải cách, cắt giảm, tăng cường áp dụng trực tuyến để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của DN; các giải pháp, sáng kiến thu hút cộng đồng DN quan tâm, sử dụng Cổng DVCQG và tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Kenh-huu-hieu-nhat-de-dien-tu-hoa-thu-tuc-cho-doanh-nghiep/395922.vgp

20/05/2020 10:00 SAĐã ban hành
Long An xếp hạng 5 về chỉ số cải cách hành chính năm 2019Long An xếp hạng 5 về chỉ số cải cách hành chính năm 2019
Sáng ngày 19/5/2020, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức công bố chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2019. Theo kết quả công bố, chỉ số CCHC năm 2019 của Long An được xếp hạng 5/63 tỉnh thành (đạt 84,33), tăng 2 hạng so với năm 2018 (hạng 7).

19-5-2020-cai-cach-hanh-chinh.jpg

Bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019 cấp tỉnh

Chỉ số CCHC là công cụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC tại các bộ, tỉnh thành hàng năm; đo lường kết quả thông qua các phương pháp định lượng, góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ quy định tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Theo kết quả xếp hạng, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC 2019, với kết quả đạt 90.09%. Kết quả Chỉ số CCHC 2019 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 01 tỉnh (Quảng Ninh); Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 43 tỉnh, thành phố; Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 19 tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, tỉnh Long An luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là khâu đột phá góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn tập trung chỉ đạo sâu sát, đồng bộ trên các lĩnh vực nhằm xây dựng chính quyền thân thiện, minh bạch, giảm tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà để hướng đến nền hành chính kiến tạo vì dân phục vụ. Trong các Chỉ số thành phần được đánh giá, Chỉ số thành phần "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính" Long An đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 90,57, là địa phương duy nhất đạt kết quả trên 90% ở Chỉ số thành phần này./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=36568

20/05/2020 10:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​