Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksTổng hợp tin mới nhất

  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
Nội dung
  
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?ID=34603/07/2020 1:00 CHHoạt động trườngTin5
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/DispForm.aspx?ID=301/07/2020 5:00 CHBiểu mẫuTin991
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/DispForm.aspx?ID=401/07/2020 5:00 CHBiểu mẫuTin816
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/DispForm.aspx?ID=501/07/2020 5:00 CHBiểu mẫu930
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/DispForm.aspx?ID=601/07/2020 5:00 CHBiểu mẫuTin665
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/DispForm.aspx?ID=701/07/2020 5:00 CHBiểu mẫuTin466
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/DaoTaoBoiDuong/DispForm.aspx?ID=27301/07/2020 4:00 CHLịch học tậpTin11
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/DispForm.aspx?ID=1801/07/2020 12:00 CHBiểu mẫu136
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/DispForm.aspx?ID=2001/07/2020 12:00 CHBiểu mẫu124
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/DispForm.aspx?ID=1601/07/2020 11:00 SABiểu mẫu252
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/DispForm.aspx?ID=1901/07/2020 9:00 SABiểu mẫu261
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/NghienCuuKhoaHoc/DispForm.aspx?ID=16829/06/2020 9:00 SANghiên cứu - Trao đổiBài viết3
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/NghienCuuKhoaHoc/DispForm.aspx?ID=16725/06/2020 3:00 CHNghiên cứu - Trao đổiBài viết7
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/NghienCuuKhoaHoc/DispForm.aspx?ID=16623/06/2020 12:00 CHNghiên cứu - Trao đổiBài viết10
  
http://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttp://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/NghienCuuKhoaHoc/DispForm.aspx?ID=16418/06/2020 10:00 SAThông tin lý luận và thực tiễnBài viết27

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​