Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksTổng hợp tin mới nhất

  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
Nội dung
  
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/DaoTaoBoiDuong/DispForm.aspx?ID=27710/05/2021 5:00 CHKết quả học tậpTin38
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/DaoTaoBoiDuong/DispForm.aspx?ID=28410/05/2021 4:00 CHKết quả học tậpTin92
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/DaoTaoBoiDuong/DispForm.aspx?ID=28506/05/2021 11:00 SAKết quả học tậpTin9
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?ID=37126/04/2021 10:00 SAHoạt động trườngTin10
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?ID=37226/04/2021 10:00 SAHoạt động trườngTin21
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?ID=37030/03/2021 3:00 CHHoạt động trườngTin175
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/DaoTaoBoiDuong/DispForm.aspx?ID=28318/03/2021 2:00 CHKết quả học tậpTin83
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/DaoTaoBoiDuong/DispForm.aspx?ID=27817/03/2021 5:00 CHLịch học tậpTin102
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/DaoTaoBoiDuong/DispForm.aspx?ID=27917/03/2021 5:00 CHKết quả học tậpTin120
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/DaoTaoBoiDuong/DispForm.aspx?ID=28017/03/2021 5:00 CHLịch học tậpTin48
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?ID=36715/03/2021 2:00 CHHoạt động trườngTin52
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?ID=36915/03/2021 2:00 CHHoạt động trườngTin205
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/DaoTaoBoiDuong/DispForm.aspx?ID=28215/03/2021 12:00 CHKết quả học tậpTin50
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/NghienCuuKhoaHoc/DispForm.aspx?ID=19505/03/2021 10:00 SAThông tin lý luận và thực tiễnBài viết38
  
https://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
NoĐã ban hànhhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/NghienCuuKhoaHoc/DispForm.aspx?ID=19324/02/2021 9:00 SANghiên cứu - Trao đổiBài viết40

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​