Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksVăn bản hành chính

Nội dung
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
 
 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
Edit
Attachment
  
920/QĐ-TCTQuyết định06/09/2011 
Attachment
  
253/QĐ-TCTQuyết địnhĐào tạo - Bồi dưỡng20/03/2012 
Attachment
  
576/QĐ-TCTĐào tạo - Bồi dưỡng07/07/2014 
Attachment
  
647/QĐ-TCTĐào tạo - Bồi dưỡng04/08/2014 
Attachment
  
0663/QĐ-TCTĐào tạo - Bồi dưỡng14/09/2010 
Attachment
  
778/QĐ-TCTĐào tạo - Bồi dưỡng11/09/2014 
Attachment
  
721/TCT-ĐTLĩnh vực khác12/08/2015 
Attachment
  
Lĩnh vực khác19/10/2015 
Attachment
  
868/TĐ-TCTLĩnh vực khác23/09/2015 
Attachment
  
936/BC-TCTBáo cáoLĩnh vực khác13/10/2015 
Attachment
  
29BC/BTTNDBáo cáoLĩnh vực khác02/10/2015 
Attachment
  
168/QĐ-TCTQuyết địnhĐào tạo - Bồi dưỡngTrường Chính trị tỉnh Long An19/03/2015 
Attachment
  
728/QĐ-TCTQuyết địnhLĩnh vực khácTrường Chính trị tỉnh Long An17/08/2015 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​