Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVideos

 
Video mới
Trường Chính trị Long An tiếp bước trên đường phát triển 1996 - 2016
Lịch sử 50 năm Trường Chính trị Long An
Trường Chính trị Long An chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​