Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksLĩnh vực

  
  
  
Edit
  
1
 
  
2
 
  
3
 
  
4
 
  
5
 
  
6
 
  
7
 
  
QDC
9
 
  
10
 
  
11
 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​