Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDefault  
Năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát (thủ tục hành chính) TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện tiến hành rà soát, đánh giá quy định TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của ngành, địa phương. ...  
 
 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang