Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPhanHoi Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi
test muc cau hoi
thuy van28/06/2019

test noi dung cua hoi
TEST NOI DUNG TRA LOI

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​