Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksSiteAssets : Banner-Chinh

  
  
  
  
BannerHanhChinhCong.png
  
02/03/2020 8:35 SAQuan tri Hanh chinh cong
BannerHanhChinhCong1.jpg
  
02/03/2020 8:34 SAQuan tri Hanh chinh cong
BannerHanhChinhCong2.jpg
  
13/01/2020 3:02 CHQuan tri Hanh chinh cong
BannerHanhChinhCong3.jpg
  
25/06/2018 10:12 SAQuan tri Hanh chinh cong
BannerHanhChinhCong4.jpg
  
13/02/2019 9:00 SAQuan tri Hanh chinh cong
BannerHanhChinhCong5.jpg
  
13/02/2019 9:27 SAQuan tri Hanh chinh cong

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​