Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksStyle Library
Use the style library to store style sheets, such as CSS or XSL files. The style sheets in this gallery can be used by this site or any of its subsites.

  
  
  
  
  
Edit
Folder: en-us
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account
 
Folder: icon
  
24/09/2014 10:53 SAspadmin
 
Folder: Images
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
 
Folder: js
  
09/02/2015 10:02 SAspadmin
 
Folder: LacViet
  
17/02/2014 3:57 CHSystem Account
 
Folder: Media Player
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
 
Folder: Skin
  
18/09/2014 10:55 CHspadmin
 
Folder: Vebrary
  
27/02/2014 8:58 SASystem Account
 
Folder: XSL Style Sheets
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account
 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​