Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức Hoạt động

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2023Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2023
Vừa qua, Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tổ chức cuộc họp lệ kỳ tháng 5 năm 2023 đánh giá kết quả đảng viên thực hiện Nghị quyết của Chi bộ tháng 5 năm 2023 và thảo luận, biểu quyết phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2023.

3ce9d034d99d07c35e8c.jpg

Các đảng viên Chi bộ tham dự cuộc họp lệ kỳ tháng 5 

Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 30/5/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 8.521 hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ đã giải quyết là 6.390 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn 6.382 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,8%. Nhìn chung, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn trong tháng 5/2023 có chiều hướng giảm so với những tháng đầu năm 2023.

Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 5.668/5.679 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,8%. Việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đã góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi thực hiện thủ tục hành chính, dần tạo thói quen thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà cho cá nhân, tổ chức.

Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành hính công tỉnh luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tạo được niềm tin của cá nhân, tổ chức đối với cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính, thể hiện qua kết quả đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với công chức, viên chức với tỷ lệ đánh giá hài lòng trên 98%.

Triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đúng thủ thành phần theo quy định và kịp thời trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn không quá 01%; thực hiện tốt Mô hình "Quầy thanh niên hỗ trợ công dân" tại Trung tâm đảm bảo tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên 60%. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông triển khai việc thanh toán phí, lệ phí TTHC trên nền tảng Payment Platform, khắc phục những lỗi kỹ thuật phát sinh trong thời gian qua tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công. Bên cạnh đó, Chi bộ lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện mô hình về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 "Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí giải quyết hồ sơ trực tuyến và nâng cao hiệu quả việc đánh gía mức độ hài lòng trực tuyến của người dân, doanh nghiệp".

Tham gia phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh - đồng chí Nguyễn Minh Sang đã nhấn mạnh trong thời gian tới cần chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến. Thường xuyên trao đổi, phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời, đồng chí cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm tích cực, tự nguyện tham gia thực hiện mô hình "Mỗi ngày tiết kiệm một ngàn đồng" do Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh phát động nhằm tạo nguồn quỹ thực hiện công tác xã hội.

8d9adacc2a62f43cad73.jpg

 PCVP UBND tỉnh, Giám đốc TTPVHCC tỉnh - Đồng chí Nguyễn Minh Sang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2023, đã và đang không ngừng cố gắng hoàn thiện từng ngày, hướng đến mục tiêu "Mức độ hài lòng của khách hàng là thước đo sự thành công của Trung tâm Phục vụ hành chính công"./.

KK.


01/06/2023 5:00 CHĐã ban hành
Long An phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2023NewLong An phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2023
Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh Long An ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Mục tiêu kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương và chương trình, kế hoạch của tỉnh đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh. Đẩy mạnh cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số và phát triển xã hội số.

1-6-2023-IMG_5829.jpg

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2023

Kế hoạch đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả.

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế chính sách

Thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách về mức thu phí, lệ phí, chính sách ưu tiên đối với các hoạt động cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát, công bố Quyết định của UBND tỉnh ban hành DVCTT toàn trình và DVCTT một phần.

Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp DVCTT.

Ban hành hướng dẫn thực hiện triển khai Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Rà soát đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai cung cấp DVCTT toàn trình.

Tích hợp, cung cấp DVCTT toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tập trung triển khai ứng dụng định danh, xác thực điện tử (VNEID), tích hợp các dịch vụ thiết yếu để dần thay thế các giấy tờ liên quan đến công dân.

Triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tái sử dụng.

Chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính, đảm bảo dữ liệu thủ tục hành chính được đồng bộ, thống nhất giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Triển khai thực hiện giao chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng DVCTT và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng DVCTT, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

Giao nhiệm vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó thành viên tổ công nghệ số đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân tự sử dụng DVCTT để đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người biết cách sử dụng tài khoản VNeID, đăng nhập và sử dụng DVCTT trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chỉ đạo tập trung thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng hình thức trực quan dễ hiểu, dễ thực hiện (cụ thể: video, tờ gấp, áp phích, ….).

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức; bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng các DVCTT do cơ quan nhà nước cung cấp.

Thứ ba, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Rà soát, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tại cơ quan, đơn vị và bộ phận một cửa các cấp.

Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đáp ứng yêu cầu việc số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Triển khai giải pháp hình thành Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, phấn đầu năm 2023, tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVCTT toàn trình đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa đạt 50%; tỷ lệ DVCTT toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 85%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 30%; tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 60%; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng DVCTT được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đạt 100%; tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 100%./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh.

01/06/2023 9:00 SAĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội, lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Lao động - Tiền lương của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long AnCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội, lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Lao động - Tiền lương của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội, lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An.

​​Theo đó, tại Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 đã công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính: 04 thủ tục hành chính (TTHC) cấp xã mới ban hành, 01 TTHC cấp huyện được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Bảo trợ xã hội; bãi bỏ 07 TTHC cấp tỉnh về lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An (kèm theo 17 trang phụ lục).

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật ngay nội dung 04 TTHC mới ban hành, 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo Quyết định số 292/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2023, Quyết định số 406/QĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2023, Quyết định số 493/QĐ-LĐTBXH ngày 25/4/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2023./.

Đính kèm: 4488_QĐ-UBND_25-05-2023_QDCB DANH MUC TTHC-SLDTBXH-THEO QD 292-406-493.signed.pdf ; 4488_QĐ-UBND_25-05-2023_DANH MUC VA QTNB-LV BTXH VL LĐ TL-THEO QD 292-406-493.signed.pdf .


26/05/2023 3:00 CHĐã ban hành
Hơn 600 triệu lượt truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia kể từ đầu nămHơn 600 triệu lượt truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia kể từ đầu năm
Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có hơn 600 triệu lượt truy cập, hơn 4,3 triệu hồ sơ trực tuyến, 3,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến được thực hiện từ cổng.

dich_vu_cong.png

Giao diện Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo Văn phòng Chính phủ, với sự tham gia của các bộ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tích hợp, cung cấp 4.405 dịch vụ công trực tuyến (đạt 68%), tăng 1.200 dịch vụ so với cùng kỳ năm 2022, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 68 và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có hơn 600 triệu lượt truy cập, hơn 4,3 triệu hồ sơ trực tuyến, 3,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến được thực hiện từ Cổng, tăng 526% so với cùng kỳ năm 2022, trung bình mỗi ngày tiếp nhận, xử lý khoảng 100.000 hồ sơ, giao dịch thanh toán trực tuyến. 

Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu thực hiện so với yêu cầu của Chính phủ còn thấp; một số dịch vụ công trực tuyến còn chưa được tái cấu trúc quy trình theo hướng lấy người dùng làm trung tâm nên chất lượng thực hiện chưa cao. 

Tỷ lệ đồng bộ trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng còn thấp, thậm chí có bộ trong quý 1/2023 không đồng bộ hồ sơ như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế. 

Bên cạnh một số bộ, ngành triển khai tương đối tốt việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính như Bộ Tài chính; Tập đoàn Điện lực Việt Nam... thì còn một số bộ, ngành chưa thực hiện hoặc thực hiện đạt kết quả thấp. 

Việc cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của Bộ Công an mới đạt 4,79%, Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 4,34%, thậm chí, Bộ Tư pháp chỉ đạt 1%… 

Một số bộ, ngành có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia còn thấp như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là 9,4%, trong khi yêu cầu của Chính phủ là 70% trong tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. 

Thời gian qua, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp vừa và nhỏ (LinkSME) đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đánh giá, rà soát các quy định kinh doanh, hoàn thiện thể chế và đơn giản hóa các quy định, thủ tục nhằm cắt giảm các chi phí tuân thủ của doanh nghiệp. 

Việc đưa các thủ tục lên dịch vụ công cấp độ 3, 4, kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử sẽ góp phần giảm nhiều chi phí cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)


25/05/2023 9:00 SAĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long AnCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

Theo đó, tại Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 đã công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An: Thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật danh mục, nội dung thủ tục hành chính lên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/5/2023./.

Đính kèm: 4185_QĐ-UBND_17-05-2023_QĐ_SGDĐT_TTHC(1160)-f.signed.pdf .


18/05/2023 11:00 SAĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long AnCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

​Theo đó, tại Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 đã công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Kèm theo Danh mục thủ tục hành chính và  Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính), bao gồm: Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ; Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung thủ tục hành chính theo Quyết định số  4044/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường lên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP”.

Đính kèm: 4184_QĐ-UBND_17-05-2023_QĐ_ cong bo TTHC_linh vuc TNN.signed.pdf ; 4184_QĐ-UBND_17-05-2023_Danh mục TTHC.signed.pdf ; 4184_QĐ-UBND_17-05-2023_Quy trinh noi bo.signed.pdf .

18/05/2023 10:00 SAĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long AnCông bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

​​Theo đó, tại Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 đã công bố 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, cụ thể:

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh 01 thủ tục: Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh;

- Thủ tục hành chính cấp huyện 02 thủ tục: Bố trí ổn định dân cư trong huyện; Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023./.

Đính kèm: 3802_QĐ-UBND_05-05-2023_QĐ CB bãi bỏ TTHC Sở NNPTNT LV KTHTPTNT.signed.pdf . 


09/05/2023 11:00 SAĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long AnCông bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An.
​​Theo đó, tại Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 đã công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 04 thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

- Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 02 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

- Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành 06 thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động in; Cấp lại giấy phép hoạt động in; Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in; Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành:

- Cấp tỉnh: Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

- Cấp huyện: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy; Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông Cập nhật nội dung các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023./.


09/05/2023 10:00 SAĐã ban hành
Mô hình “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân” đạt nhiều kết quả thiết thựcMô hình “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân” đạt nhiều kết quả thiết thực
Với tinh thần tình nguyện, xung kích, Chi đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã triển khai thực hiện Mô hình “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Qua đó thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tận tình hỗ trợ, giúp đỡ người dân nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến tại Quầy thanh niên của Trung tâm.

Sau hơn 01 tháng triển khai thực hiện mô hình, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả thiết thực như: số lượng hồ sơ nộp trực tuyến là 8.564/8.582 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,79% (vượt mức chỉ tiêu UBND tỉnh đề ra 50%), với 9.403 tài khoản được tạo lập trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; số tiền thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của các sở ngành là 21.888.000 đồng; số lượt người dân và doanh nghiệp đánh giá mức độ hài lòng là 692 lượt, hài lòng là 675 lượt chiếm tỷ lệ 97,54%.


8-5-2023-IMG_5824.jpg
Mô hình "Quầy thanh niên hỗ trợ công dân" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trung bình mỗi ngày đoàn viên thanh niên thực hiện hỗ trợ người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính thành công khoảng 25-35 lượt/ngày. Hầu hết người dân đến nộp hồ sơ đều không biết cách thức nộp hồ sơ trực tuyến nên mô hình Quầy thanh niên đã giúp người dân định hướng bước đầu về các thao tác, tạo lập tài khoản, cảm nhận được các lợi ích khi nộp hồ sơ trực tuyến.

Song song đó, qua mô hình Quầy thanh niên đã góp phần giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm, rút ngắn thời gian nộp hồ sơ trực tuyến không để người dân phải chờ đợi lâu. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên Trung tâm còn thường xuyên phát hiện những lỗi kỹ thuật, những vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử; từ đó tham mưu lãnh đạo Trung tâm kịp thời khắc phục để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Chi đoàn Trung tâm – Lê Phát Duy Linh cho biết, hiện tại Chi đoàn đang đề xuất, kiến nghị một số nội dung trọng tâm để việc thực hiện Mô hình "Quầy thanh niên hỗ trợ công dân" đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới như: khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh trong qua trình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công; đề xuất công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt, hiểu hơn về mô hình này; tham mưu Tỉnh đoàn nhân rộng mô hình Quầy thanh niên hỗ trợ công dân tại 15/15 Trung tâm Hành chính công cấp huyện để tiếp tục hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, chia sẽ áp lực cho các Trung tâm hành chính công cấp huyện, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu mà UBND tỉnh đã giao./.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh.


09/05/2023 9:00 SAĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức, cán bộ của Sở Y tế tỉnh Long AnCông bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức, cán bộ của Sở Y tế tỉnh Long An
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Long An.

Theo đó, tại Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 đã công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Long An, bao gồm: Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung các TTHC được sửa đổi, bổ sung lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023./.

Đính kèm: 3805_QĐ-UBND_05-05-2023_QDCB TTHC-SYT-LVTCCB-2SD.signed.pdf ; 3805_QĐ-UBND_05-05-2023_DANH MUC-NOIDUNG-QTNB-LV TCCB-SYT-2SD.signed.pdf .


08/05/2023 5:00 CHĐã ban hành
Nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chínhNâng cao chất lượng điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 26/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương yêu cầu nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đúng quy định, đảm bảo hiệu quả 05 nhóm Chỉ số thuộc Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Các sở, ngành thường xuyên truy cập theo dõi, cập nhật việc công bố TTHC của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia về TTHC tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo.html để tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ngành mình trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày các bộ, ngành công bố TTHC.

27-4-2023-Untitled-1.jpg

Cổng dịch vụ công quốc gia

Để đảm bảo thời gian công bố TTHC theo quy định, từ ngày 04/5/2023 các sở, ngành chỉ tham mưu công bố danh mục TTHC, kèm quy trình nội bộ giải quyết TTHC, không trình công bố nội dung TTHC. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC các sở, ngành có trách nhiệm cập nhật danh mục, nội dung TTHC thuộc phạm vi quản lý theo nội dung Quyết định công bố của các bộ, ngành lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật tất cả 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết lên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (bao gồm hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp và hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị) để đảm bảo đồng bộ đầy đủ số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo thời gian quy định. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương phải sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu thực hiện TTHC. Tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về thực hiện dịch vụ công và thanh toán trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023.

27-4-2023-IMG_0612.jpg

Tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã thực hiện nghiêm quy định chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt về thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính; thực hiện liên thông các TTHC, nhóm TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, duy trì hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đảm bảo Hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu số hóa, phục vụ tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn, kéo dài thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; góp phần thu hút đầu tư, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh trên Hệ thống phản ánh kiến nghị của Văn phòng Chính phủ; chuyển cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý đảm bảo thời gian quy định tại Điều 43 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả nội dung 05 nhóm Chỉ số theo Quyết định 766/QĐ-TTg. Định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ TTHC chậm, trễ hạn hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, chỉ đạo giải quyết, làm căn cứ phục vụ công tác bình xét thi đua khen thưởng, quản lý đánh giá cán bộ công chức, viên chức. Báo cáo kết quả và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản nhắc nhở, phê bình người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thực hiện không đúng quy định./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh.28/04/2023 10:00 SAĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Long AnCông bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Long An
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Long An.

​Theo đó, tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 21/04/2023 đã công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Long An, bao gồm: Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý; Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý; Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2023./.

Đính kèm: 3320_QĐ-UBND_21-04-2023_QDCB TTHC-QTNB-STP-LV TGPL-SD3TT-2023.signed.pdf ; 3320_QĐ-UBND_21-04-2023_DANH MUC-NOIDUNG-QTNB TTHC-STP-LVTGPL-3TTSD-2.signed.pdf .


24/04/2023 2:00 CHĐã ban hành
Phê duyệt, điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trườngPhê duyệt, điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 20/04/2023 đã phê duyệt, điều chỉnh một số nội dung tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 của Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

- Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: quy trình số 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 30, 31, 35 (đính kèm Phụ lục 1);

- Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: quy trình số 6 (đính kèm Phụ lục 2).

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giài quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp huyện.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023./.

Đính kèm: 3267_QĐ-UBND_20-04-2023_QĐ PD, sửa QTNB LV đất đai cấp tỉnh, huyện.signed.pdf ; 3267_QĐ-UBND_20-04-2023_PL1. Quy trinh noi bo cap tinh thuc hien TTPVHCC.signed.pdf ; 3267_QĐ-UBND_20-04-2023_PL2. Quy trinh noi bo cap huyen.signed.pdf .

20/04/2023 5:00 CHĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ; phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực Tài nguyên nước của Sở Tài nguyên và Môi trườngCông bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ; phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực Tài nguyên nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tại Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 18/04/2023 đã công bố danh mục, nội dung thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cụ thể như sau:

1. Danh mục và nội dung 03 thủ tục hành chính ban hành mới; 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (phụ lục 1);

2. Danh mục và nội dung 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Phụ lục 2);

3. Quy trình nội bộ giải quyết 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện" (Phụ lục 3).

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giài quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp huyện.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/04/2023./.

Đính kèm: 3186_QĐ-UBND_18-04-2023_1. QĐ CB TTHC LV TN nước.signed.pdf ; 3186_QĐ-UBND_18-04-2023_2. Phu luc 1_DM TTHC_NOI DUNG THCC_CAP TINH.signed.pdf ; 3186_QĐ-UBND_18-04-2023_3. Phu luc 2_DM TTHC_NOI DUNG TTHC_CAP HUYEN.signed.pdf ; 3186_QĐ-UBND_18-04-2023_4.Phu luc 3_Quy trình nội bộ tỉnh, huyện.signed.pdf .
20/04/2023 10:00 SAĐã ban hành
Hành trình về nguồn “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường” với chủ đề “Theo dấu chân Anh hùng Nguyễn Trung Trực” năm 2023Hành trình về nguồn “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường” với chủ đề “Theo dấu chân Anh hùng Nguyễn Trung Trực” năm 2023
Vừa qua, Chi đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An phối hợp với Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn Long An và Chi đoàn Công ty CP QLVH Nguyễn An tổ chức chuyến đi về nguồn với chủ đề “Theo dấu chân Anh hùng Nguyễn Trung Trực”. Tham gia chuyến đi có Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh- Võ Thúy An; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc TTPVHCC tỉnh - Nguyễn Minh Sang; Bí thư Đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh - Nguyễn Thị Như Ngọc; cùng lãnh đạo 03 Chi đoàn và các bạn đoàn viên, thanh niên.

viếng thăm đền tưởng niệm.jpg

Đoàn dâng hương và tham quan tại đền tưởng niệm Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Theo đó, Đoàn tổ chức dâng hương Anh hùng Nguyễn Trung Trực tại khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, tham quan và nghe thuyết trình về khu di tích nơi đây. Đồng thời, Đoàn phối hợp với Huyện đoàn Tân Trụ thực hiện công trình "Con đường bích họa" tại Trường THCS thị trấn Tân Trụ; tham quan hàng Cau Vua Tân Trụ "Con đường Hạnh Phúc". Bên cạnh đó, Đoàn tổ chức trao tặng 30 phần quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng (gồm tiền mặt 500.000 đồng, 10 quyển tập, 10kg gạo…) và trao tặng công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại UBND xã Đức Tân, huyện Tân Trụ.

con đường bích họa.jpg

Thực hiện Công trình "Con đường bích họa" tại Trường THCS thị trấn Tân Trụ

tham quan hàng cao vua.jpg

Tham quan hàng Cau Vua Tân Trụ

Hoạt động về nguồn nhằm khơi dậy niềm tự hào của mỗi Đoàn viên về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), kỷ niêm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023). Đồng thời, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên được ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ghi nhớ những công lao to lớn của các thế hệ anh hùng liệt sĩ, thương binh đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

quà hs nghèo.jpg

Trao quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn

 3 chi đoàn tặng quà.jpg

03 Chi đoàn tặng quà cho Huyện đoàn Tân Trụ

Kết thúc Hành trình về nguồn, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng của các bạn đoàn viên, thanh niên về ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của vị anh hùng dân tộc vì nước quên thân. Qua đó, mỗi đoàn viên càng thấy tự hào về truyền thống vẻ vang của các vị anh hùng dân tộc nói chung và quê hương Long An nói riêng, xác định rõ hơn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với đất nước, cố gắng hơn nữa trong quá trình học tập, làm việc và cống hiến công sức để xây dựng quê hương trong tình hình mới.

H.A


17/04/2023 11:00 SAĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực quản lý cạnh tranh của Sở Công ThươngCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực quản lý cạnh tranh của Sở Công Thương
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An.

​​Theo đó, tại Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 14/04/2023 đã công bố danh mục, nội dung thủ tục hành chính; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả, bao gồm: Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung các TTHC sửa đổi, bổ sung lên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh  theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/04/2023./.

Đính kèm: 2984_QĐ-UBND_13-04-2023_QD_SCT_05TTHC_LVQUANLYCANHTRANH.signed.pdf ; 2984_QĐ-UBND_13-04-2023_PL1-SCT-05 TTHC LV QUANLYCANHTRANH.signed.pdf ; 2984_QĐ-UBND_13-04-2023_PL2-SCT-05 QTNB LV QLCANHTRANH.signed.pdf .


14/04/2023 5:00 CHĐã ban hành
Long An góp mặt trong Top 10 PCI tốt nhất năm 2022Long An góp mặt trong Top 10 PCI tốt nhất năm 2022
Tỉnh Long An có sự bứt phá ngoạn mục khi tăng 6 bậc, vươn lên vị trí Top 10 các tỉnh, thành có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tốt nhất năm 2022 với 68,45 điểm.

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố báo cáo thường niên PCI năm 2022.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út; Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trương Văn Liếp.

DSC_3737.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được dự Lễ công bố PCI năm 2022

Theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, PCI năm 2022 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 11.872 doanh nghiệp, trong đó, có 10.590 doanh nghiệp tư nhân và 1.282 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

DSC_3648.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út dự Lễ công bố PCI năm 2022

Kể từ khi bắt đầu tiến hành vào năm 2005 đến nay, đã có 176.496 lượt doanh nghiệp tham gia khảo sát PCI, phản ánh các khía cạnh đa dạng của môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Điều tra PCI năm 2022 thấy được nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các tỉnh, thành phố trong năm đầu tiên phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Định.jpg

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Phạm Tấn Công và Giám đốc Quốc gia USAID Việt Nam - Aler Grubbs trao chứng nhận vị trí thứ 10 PCI cho Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út

Tỉnh Long An sau 1 năm với nhiều nỗ lực phục hồi kinh tế, cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp đã có sự vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng PCI khi tăng 6 bậc xếp vị trí thứ 10 các tỉnh, thành phố có PCI tốt nhất năm 2022 với 68,45 điểm. Trong đó, một số chỉ số thành phần của tỉnh Long An có thứ hạng cao như chi phí thời gian xếp thứ 2, tính năng động của chính quyền xếp thứ 4, chi phí không chính thức xếp thứ 5.

Trong khi đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng PCI. Ngoài ra, các tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Tháp cũng là các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao trên bảng xếp hạng PCI năm 2022.


DSC_3667.jpg

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Phạm Tấn Công phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Phạm Tấn Công kỳ vọng: "Từ cuối năm 2022 đến nay, nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chúng tôi hy vọng rằng, chính quyền các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hơn nữa, lấy sự ổn định và thuận lợi của môi trường kinh doanh bù đắp cho những bất ổn của thị trường thế giới".

Ông cũng cho rằng, gần 20 năm qua, PCI đã và đang góp phần thúc đẩy các đối thoại, thảo luận và các hành động hiệu quả về các vấn đề liên quan đến môi trường kinh doanh.

DSC_3848.jpg

Long An nằm trong Top 10 các tỉnh, thành có PCI tốt nhất cả nước

Bên cạnh việc công bố PCI, lần đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các đối tác giới thiệu và công bố chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI). Đây là chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc độ nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm sẵn sàng đầu tư về môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác. Trong đó, 3 tỉnh đứng đầu PGI lần lượt là Trà Vinh, Lạng Sơn và Bắc Ninh.

Bằng việc xây dựng và công bố PGI cùng với PCI, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mong muốn cổ vũ chính quyền các tỉnh, thành phố quan tâm hơn tới việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ chính quyền tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách, thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững, xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường, định hướng các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy nhiều dự án xanh thân thiện với môi trường.

PCI được triển khai xây dựng và công bố từ năm 2005 đến nay. Đây là bộ chỉ số hợp thành bởi 10 chỉ số thành phần bao gồm chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền địa phương, môi trường cạnh tranh bình đẳng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh, trật tự. Với sự hỗ trợ từ Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, dự án PCI do một nhóm chuyên gia trong và ngoài nước của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện./.

Tại lễ công bố PCI, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út khẳng định: "Năm 2022, tỉnh Long An đã có những nỗ lực rất lớn với nhiều giải pháp cụ thể để nâng điểm 10 chỉ số thành phần. Những chỉ số thấp điểm, chúng tôi đều xây dựng các giải pháp phù hợp để bảo đảm khả năng, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư, đưa tỉnh trở lại với Top 10 các tỉnh có PCI tốt nhất cả nước. Dù có sự cải thiện thứ bậc, nhưng tỉnh vẫn chưa thỏa mãn. Do đó, năm 2023, tỉnh Long An quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng PCI. Trong đó, tỉnh tập trung cải thiện các chỉ số như tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, cải cách hành chính, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào tỉnh".


Theo Báo Long An.12/04/2023 9:00 SAĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long AnCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

​Theo đó, tại Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 03/04/2023 đã công bố danh mục và nội dung các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, bao gồm:

1. Thủ tục hành chính thực hiện tại nhiều cấp: Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

2. Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh; Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số.

3. Thủ tục hành chính cấp huyện: Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo; Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục được công bố tại quyết định này (nếu có thay đổi), trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/4/2023; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật nội dung các thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/04/2023./.

Đính kèm: 2629_QĐ-UBND_03-04-2023_QDCB-SGD DT-TTHC SUA DOI-ND104.signed.pdf ; 2629_QĐ-UBND_03-04-2023_PL-QDCB-SGD DT-TTHC SUA DOI-ND104.signed.pdf .
06/04/2023 9:00 SAĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựngCông bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Long An.

Theo đó, tại Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 đã công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ 05 thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

2. Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

3. Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

4. Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước;

5. Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung 05 TTHC được sửa đổi lên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2023./.

Đính kèm: 2506_QĐ-UBND_30-03-2023_QDCB TTHC-LV NHA O-QD133BXD.signed.pdf ; 2506_QĐ-UBND_30-03-2023_DANH MUC-NOIDUNG-QTNB-LV NHA O-QD133BXD-1.signed.pdf .

31/03/2023 5:00 CHĐã ban hành
Xử lý nghiêm các công chức, viên chức yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩuXử lý nghiêm các công chức, viên chức yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp, các cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tuyệt đối không yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin về cư trú. Các công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị phải tự khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

Khi thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch với người dân, trong trường hợp có đầy đủ điều kiện để tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nếu cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện, tùy tiện yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú (CT07), thông báo số định danh cá nhân, gây khó khăn, bức xúc cho người dân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Các sở, ngành, đơn vị thông báo, niêm yết tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, tham mưu công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc các giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú.

9.JPG

Trung tâm phục vụ Hành chính công Long An.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử theo quy định; thường xuyên đồng bộ thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo yêu cầu chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Công an tỉnh và UBND cấp huyện lập đường dây nóng của tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 (Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) cấp tỉnh, huyện để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân; bố trí cán bộ, phát huy tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để thực hiện tra cứu dịch vụ công.

Theo Báo Quân đội nhân dân.
31/03/2023 9:00 SAĐã ban hành
Long An: gần 130.000 hồ sơ trực tuyếnLong An: gần 130.000 hồ sơ trực tuyến
Trong 3 tháng đầu năm 2023, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh có 14.343 tài khoản sử dụng DVCTT, bao gồm 13.702 tài khoản của người dân và 641 tài khoản doanh nghiệp. Trong số đó có đến 11.208 tài khoản đăng ký mới, gồm 10.909 tài khoản của người dân và 299 tài khoản của doanh nghiệp.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 17/3/2023) có 129.963 hồ sơ trực tuyến, trong đó: cấp tỉnh có 12.473 hồ sơ, cấp huyện có 48.968 hồ sơ, cấp xã có 68.522 hồ sơ. Tổng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 97,05% trên tổng số 133.907 hồ sơ của các DVCTT (bao gồm cả trực tuyến và trực tiếp).

DVCTT 2.png

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cấp tỉnh

Việc thanh toán trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực, số giao dịch thanh toán phí, lệ phí thành công trên cổng dịch vụ công của tỉnh là 1.921 giao dịch, với tổng số tiền thanh toán là 222.496.000 đồng; số giao dịch thanh toán thuế đất theo đia phương trên cổng dịch vụ công quốc gia: có 4.574 giao dịch thành công trên tổng số 6.019 giao dịch với tổng số tiền giao dịch thành công là: 23.507.196.654 đồng. Tỉnh đã đồng bộ 4.505.649 hồ sơ, triển khai kết nối 1.465 DVCTT với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tỷ lệ scan hồ sơ thủ tục hành chính trên toàn tỉnh đạt 99,63%, tỷ lệ scan kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 90,64%.DVCTT 3.png

Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ cấp xã (từ 01/01/2023 đến 17/3/2023)

Bên cạnh một số kết quả nổi bật đạt được, việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều từ hệ thống thông tin của địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia còn nhiều vướng mắc, dẫn đến chưa giải quyết hiệu quả việc chia sẻ dữ liệu trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

DVCTT 4.png

Tình hình đăng ký và sử dụng tài khoản DVCTT

Nhằm nâng cao kết quả thực hiện cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Long An, trong thời gian tới đòi hỏi các sở, ngành tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về việc tạo tài khoản trên Cổng DVC quốc gia để thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến; triển khai các giải pháp phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức công tác tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả trong hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, khẩn trương thực hiện rà soát tất cả thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) để xác định, lập danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo quy định, thực hiện khai thác hiệu quả dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ xác thực, định danh và giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

DVCTT.jpg

Đoàn viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Riêng đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã cần luôn kiểm tra, đôn đốc theo dõi và cập nhật đầy đủ, kịp thời tiến độ giải quyết hồ sơ để đảm bảo hồ sơ điện tử khớp với hồ sơ giấy và giảm thiểu hồ sơ chuyển quá hạn, phục vụ đồng bộ chính xác tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia./.

Trương Tuyền


28/03/2023 9:00 SAĐã ban hành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai Mô hình “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân”Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai Mô hình “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân”
Hòa trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Long An nói riêng đang thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Sáng ngày 24/3/2023, Chi đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tổ chức lễ phát động triển khai Mô hình “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân” do các bạn đoàn viên tại Trung tâm đảm nhận thực hiện

24-3-2023-IMG_5787.jpg

Ra mắt mô hình "Quầy thanh niên hỗ trợ công dân" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bí thư Chi đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh – Lê Phát Duy Linh cho biết, mô hình được triển khai sẽ hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản, thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến thành công, góp phần nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh, tạo thuận lợi, sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm, qua đó dần dần hình thành thói quen thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

24-3-2023-IMG_5782.jpg

Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Võ Thúy An (thứ 3 từ trái qua) trao cờ truyền thống cho Chi đoàn

Theo đó, Chi đoàn Trung tâm bố trí "Quầy thanh niên hỗ trợ công dân" tại khu vực khách hàng của Trung tâm, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị công nghệ cần thiết để đoàn viên Trung tâm trực tiếp hỗ trợ người dân đăng ký nộp hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí, hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Chi đoàn phân công mỗi ngày có ít nhất 02 đoàn viên trực tại "Quầy thanh niên hỗ trợ công dân" để thực hiện các nhiệm vụ: hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công; giải thích cho người dân hiểu, biết những quy định về thủ tục hành chính mà người dân có nhu cầu thực hiện; hướng dẫn đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán trung gian có kết nối với Cổng dịch vụ công để thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến; hướng dẫn tìm hiểu, tra cứu thông tin kết quả giải quyết, thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên Cổng dịch vụ công.

24-3-2023-IMG_5829.jpg

"Quầy thanh niên hỗ trợ công dân" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đồng thời, phân công trực điện thoại đường dây nóng của Trung tâm (thông qua số điện thoại 0272.3979.299 hoặc 039.7099.545) để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, kịp thời giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

24-3-2023-IMG_5752.jpg

Bố trí đoàn viên trực đường dây nóng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Chi đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đặt mục tiêu sẽ phấn đấu trong năm 2023 đảm bảo tỷ lệ hồ sơ được nộp trực tuyến đạt trên 95% và đảm bảo tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đạt trên 30% so với tổng số phí, lệ phí thu được; người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thực hiện đánh giá mức độ hài lòng trực tuyến và tỷ lệ mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 95%.

24-3-2023-IMG_5804.jpg

Ban Giám đốc Trung tâm cùng các bạn đoàn viên Trung tâm thể hiện quyết tâm thực hiện thật tốt mô hình

Khi triển khai việc nộp hồ sơ trực tuyến, yêu cầu đặt ra người dân cần có hiểu biết nhất định về những thông tin cơ bản để thực hiện. Qua mô hình "Quầy thanh niên hỗ trợ công dân" sẽ giúp người dân định hướng bước đầu về các thao tác, cảm nhận được các lợi ích khi nộp hồ sơ trực tuyến, tự thao tác mỗi khi cần giải quyết thủ tục hành chính tại bất cứ nơi nào có mạng internet.

Song song đó, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của thanh niên tỉnh nhà trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, tuyên truyền, lan tỏa, giúp người dân thay đổi tư duy, tiếp cận cái mới góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số mà tỉnh đã đề ra./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh.24/03/2023 2:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấyUBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
UBND tỉnh Long An vừa ban hành văn bản 2272/UBND-THKSTTHC gửi các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

Thực hiện Công điện của Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy và Văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/20222 của Chính phủ. Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả việc khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong việc cung cấp dịch vụ công, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng yêu cầu công dân cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07), thông báo số định danh cá nhân và sao y chứng thực Sổ hộ khẩu khi nộp hồ sơ xin việc, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, UBND tỉnh yêu cầu quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công và Công văn số 340/UBND-NCTCD ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Chỉ đạo tất cả các công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp và các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC cho người dân: khi tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tuyệt đối không yêu cầu người dân nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin về cư trú mà tự khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP. Khi thực hiện TTHC và giao dịch với người dân, trong trường hợp có đầy đủ điều kiện để tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu cán bộ, công chức, viên chức nào không thực hiện, tùy tiện yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú (CT07), thông báo số định danh cá nhân, gây khó khăn, bức xúc cho người dân thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

23-3-2023-IMG_5210.jpg

Không yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến

Đồng thời, thông báo, niêm yết tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC để người dân biết việc không yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến.

Các sở, ngành tham mưu công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, đặc biệt là các TTHC có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc các giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú ngay sau khi các bộ, ngành có quyết định công bố; đồng thời xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC để làm căn cứ xây dựng quy trình điện tử ngay khi trình công bố TTHC.

Công an tỉnh và UBND cấp huyện thiết lập đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân; bố trí cán bộ, phát huy Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin va Truyền thông khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử theo quy định. Thường xuyên đồng bộ thông tin, dữ liệu TTHC giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đảm bảo yêu cầu chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh.


24/03/2023 10:00 SAĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An.

​Theo đó, tại Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 đã công bố danh mục, nội dung thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả, cụ thể như sau:

1. Danh mục và nội dung: 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hóa chất; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực điện;

2. Quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính mới ban hành; 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hóa chất.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung các TTHC mới ban hành lên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Công Thương.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/2023./.

Đính kèm:2137_QĐ-UBND_21-03-2023_QD_SCT_CBTTHC va PDQTNB hoa chat_dien-f.signed.pdf ; 2137_QĐ-UBND_21-03-2023_PL2-SCT-09 QTNB LV HOA CHAT.signed.pdf ; 2137_QĐ-UBND_21-03-2023_PL1-SCT-09 TTHC LV HOACHAT-f.signed.pdf .
21/03/2023 5:00 CHĐã ban hành
Hành trình Về nguồn “Theo dấu chân người” tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình ThuậnHành trình Về nguồn “Theo dấu chân người” tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Trong 02 ngày 18 và 19/3/2023, Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Long An tổ chức hành trình về nguồn lần thứ IV năm 2023 với chủ đề “Theo dấu chân người” tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nhằm chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Điểm dừng chân đầu tiên, Đoàn ghé thăm, tìm hiểu về khu di tích trường Dục Thanh có lịch sử hơn 100 năm tuổi. Di tích lịch sử trường Dục Thanh hay còn gọi là Dục Thanh Học Hiệu, là một ngôi trường do các sĩ phu yêu nước ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sáng lập vào năm 1907 để hưởng ứng phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng tại Trung Kỳ. Đây cũng là ngôi trường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân dạy học một thời gian trước khi vào Sài Gòn trong chuyến xuất ngoại.

nghe thuyết minh di tích dục thanh.JPG

Đoàn nghe thuyết minh về di tích lịch sử trường Dục Thanh

Rời khu di tích lịch sử trường Dục Thanh, Đoàn tiếp tục đến tham quan, tìm hiểu bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh tỉnh Bình Thuận. Nơi đây được xây dựng bên cạnh khu di tích trường Dục Thanh ghi dấu lại những nét chính trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Bình Thuận cũng như lòng kính yêu và sự biết ơn của Nhân dân Bình Thuận với Người, quyết tâm phấn đấu đi theo con đường Người đã lựa chọn. Tại đây, Đoàn đã dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến vị cha già kính yêu của dân tộc. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; một tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung với Nước, hiếu với Dân, yêu thương con người, cần-kiệm-liêm-chính, chí công vô tư.

dâng hương 2.JPG

dâng hương.JPG

Tham quan và dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Hành trình về nguồn là dịp để mỗi đoàn viên tìm hiểu các di tích lịch sử, là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một nghĩa cử cao đẹp góp phần ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ cuộc đời, sự nghiệp dạy học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết hợp trong hành trình về nguồn lần này, Đoàn Cơ sở tổ chức các trò chơi sinh hoạt tập thể để thể hiện sự khéo léo, nhạy bén của từng đoàn viên trên tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội và sinh hoạt tập thể nhằm kết nối các đoàn viên lại với nhau.

team building.JPG

Đoàn viên Đoàn cơ sở tham gia các trò chơi dân gian

Với toàn thể đoàn viên Đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thì đây không chỉ là một chuyến đi mà là một chuyến thăm, khám phá những di tích lịch sử lâu đời, là dịp để giao lưu, học hỏi, tìm hiểu lẫn nhau qua đó thắt chặt tinh thần đoàn kết tập thể. Bởi sau chuyến đi, toàn thể đoàn viên đã cảm nhận được bên cạnh những giá trị lịch sử là sự gắn kết giữa các đoàn viên với nhau qua các trò chơi cũng như tinh thần tập thể, tinh thần xung kích, sáng tạo, năng động của tuổi trẻ. Qua đó, chuyến đi đã tạo không khí tươi vui, phấn khởi, vun đắp tinh thần đoàn kết của đoàn viên Đoàn Cơ sở, cũng là động lực để các đoàn viên cùng hăng say làm việc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023./.

H.A


20/03/2023 3:00 CHĐã ban hành
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ làm việc tại tỉnh Long AnĐoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ làm việc tại tỉnh Long An
Ngày 15/3/2023, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ - Phạm Minh Hùng làm trưởng đoàn đến kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại tỉnh Long An. Lãnh đạo một số Sở, ngành và địa phương liên quan tiếp Đoàn.

tiepdoan-quangcanh-15-3-23.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Trong năm 2022 và quý I năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận trên 1.478.000 hồ sơ, giải quyết trước hạn 56,62%, đúng hạn 41,87%, quá hạn 0,32%; đang giải quyết 1,19%; về việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh; Công an tỉnh đã triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip kết hợp thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, tích hợp các thông tin giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế,… Đến nay, toàn tỉnh đã cấp CCCD cho 1.363.497/1.449.129 công dân đủ điều kiện cấp CCCD đạt 95,82%.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC còn gặp một số vướng mắc trong việc cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy như: nhiều trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không đầy đủ theo quy định; khi tra cứu thông tin cư trú của công dân trên phần mềm Một cửa thì chỉ xác định được hộ khẩu cư trú, không xác định được nơi tạm trú;…

tiepdoan-phatbieu-15-3-23.jpg

Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ - Phạm Minh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, tỉnh Long An kiến nghị các Bộ, ngành khẩn trương công bố TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú để địa phương công bố, công khai và tổ chức thực hiện thống nhất, đảm bảo theo Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP; đề xuất các tăng cường triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là đối với các Hệ thống thông tin liên quan đến giải quyết TTHC để không phải nhập dữ liệu 2 lần.

tiepdoan-hcc-15-3-23.jpg

Đoàn khảo sát việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đánh giá cao công tác triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của tỉnh Long An. Đoàn công tác đề nghị, thời gian tới tỉnh cần chỉ đạo các Sở, ban, ngành hướng dẫn, đôn đốc, bám sát thực tiễn, kiểm tra các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC; rà soát, chấn chỉnh lại hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả cấp xã đảm bảo thống nhất, đồng bộ./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh.


16/03/2023 10:00 SAĐã ban hành
Quy chế làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long AnQuy chế làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
Vừa qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Quyết định số 52/QĐ-TTPVHCC ngày 09/3/2023 về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Theo đó, Quy chế gồm 09 chương và 35 điều quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thuộc Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm). Đối tượng áp dụng quy chế gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm; các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định của Bộ luật lao động và UBND tỉnh: 08 giờ/ngày và 40 giờ/tuần (sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần); song song đó, công chức, viên chức được nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trách nhiệm, quyền hạn của Trung tâm: Tổ chức bố trí vị trí, nhóm vị trí làm việc cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, đảm bảo hiệu quả, khoa học, bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi trong giải quyết mọi công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định. Cung cấp trang thiết bị, thông tin, tài liệu có liên quan đảm bảo các điều kện làm việc cần thiết cho công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm. Phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác có liên quan để giải quyết công việc; báo cáo lãnh đạo trực tiếp phụ trách các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc còn có ý kiến khác nhau. Theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. Thường xuyên thực hiện việc đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa các TTHC; xây dựng môi trường làm việc văn minh, lịch sự, hiện đại.

Ngoài ra, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm hoặc theo yêu cầu, Ban Giám đốc và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động rà soát, thống kê, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, gửi viên chức hành chính tổng hợp, báo cáo Giám đốc về kết quả giải quyết các công việc được giao, những công việc còn tồn đọng, hướng giải quyết tiếp theo, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới. Kết quả thực hiện công việc là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ trong Ban Giám đốc và từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quyết định số 52/QĐ-TTPVHCC ngày 09/3/2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đính kèm: 52_QĐ-TTPVHCC_09-03-2023_QUY CHE LAM VIEC TTPVHCC 2023 T.signed.pdf

H.A


13/03/2023 5:00 CHĐã ban hành
Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh từ tháng 6 đến tháng 10/2023Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh từ tháng 6 đến tháng 10/2023
Theo kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) vừa được UBND tỉnh ban hành, dự kiến từ tháng 6 đến tháng 10/2023, Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh sẽ kiểm tra việc tổ chức, triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC theo tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị; tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh và của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Mục đích kế hoạch kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC tại các sở, ngành tỉnh, địa phương (tính đến thời điểm kiểm tra), làm cơ sở cho việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh; phát hiện, nêu gương, nhân rộng những mô hình, sáng kiến CCHC. Đồng thời, kiến nghị biện pháp, giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

kiem tra truc tiep tinh hinh tiep nhan.jpg

Kiểm tra trực tiếp tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Qua đó, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các sở ngành, địa phương thực hiện tốt công tác CCHC, đề xuất những vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo, điều hành; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của tỉnh. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả, quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh.

13/03/2023 10:00 SAĐã ban hành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2023Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2023
Vừa qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức cuộc họp chi bộ định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ  tháng 02/2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023.

Trong tháng 02 năm 2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết trước hạn và đúng hạn trên 5.200 hồ sơ, chiếm tỷ lên 99,6%. Về tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức tại Trung tâm cũng được đánh giá rất cao, Trung tâm đã nhận được 265 lượt đánh giá, trong đó, hài lòng là 264 lượt, chiếm tỷ lệ 99,62%, không hài lòng 01, chiếm tỷ lệ 0,38%.

Kết quả nổi bật nhất thời gian qua chính là chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 có nhiều cải thiện, nổi bật là tình hình giải quyết hồ sơ TTHC từ đầu năm đến nay, trong tổng số hồ sơ tiếp nhận là 11.604 hồ sơ (trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến lên đến 8.802 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 91,97%, tăng 19,47% so với năm 2022 (72,50%)). Kết quả trên cho thấy tỷ lệ nộp hồ sơ trực tiếp đã giảm đáng kể, thay vào đó người dân và doanh nghiệp đã nộp hồ sơ trực tuyến nhiều hơn giúp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Trong cuộc họp lần này, Chi bộ cũng đã trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Anh Kiệt và tiếp nhận đồng chí Võ Hồng Trinh chuyển sinh hoạt Đảng đến chi bộ; bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể tiếp tục giúp đỡ, bồi dưỡng và giới thiệu các đoàn viên ưu tú vào Đảng.

công nhận đảng viên mới.jpg

Tham gia phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Sang, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm đã phát biểu nhấn mạnh những ưu điểm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp hoạt động của Trung tâm thời gian qua, đồng thời đồng chí yêu cầu bám sát vào Nghị quyết của Chi bộ để công việc được hoàn thành có chất lượng và đạt kết quả cao, đồng thời tăng cường hơn nữa việc thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công giúp cho người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản tại nhà thanh toán qua các nhà trung gian: Viettel, VNPT, Viettin, Payoo,…tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, thiết lập mô hình hỗ trợ người dân nộp, thanh toán phí, lệ phí và đánh giá giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên trang https://dichvucong.longan.gov.vn/

phát biểu a sang.jpg

Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong thời gian sắp tới, duy trì đảm bảo tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên 60%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn không quá 0,1%; thường xuyên cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; tiếp tục hoàn thiện Zalo Official Account Cổng dịch vụ công tỉnh. Trung tâm luôn hướng đến mục tiêu: "Mức độ hài lòng của khách hàng là thước đo sự thành công của Trung tâm Phục vụ hành chính công"./.

H.A

10/03/2023 5:00 CHĐã ban hành
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính năm 2023Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính năm 2023
Sáng ngày 09/3/2023, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, công bố chỉ số CCHC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính.jpg

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính

Năm 2022, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện hoàn thành 43/43 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, triển khai, tổ chức thực hiện CCHC đồng bộ ở tất cả các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở; các sở, ngành tỉnh liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC tại cơ quan và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo chuyên ngành quản lý trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong năm, tỉnh có 42 phương án đơn giản hóa TTHC đối với 42 thủ tục thuộc 20 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở ngành tỉnh, bao gồm: cắt giảm thời gian giải quyết TTHC là 221 ngày/847 ngày, tỷ lệ cắt giảm thời gian đạt 26,09%; đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ của 07 TTHC, chi phí tiết kiệm được sau khi đơn giản hóa TTHC là 8.650.544 đồng/năm/157.966.240 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm đạt 5,48%.

Đồng thời, tăng cường xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp như: đầu tư hạ tầng, xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Long An và Cổng dữ liệu mở của tỉnh Long An; xây dựng cơ bản hoàn thành Cổng Gis (bản đồ số) của tỉnh; thống nhất nội dung dữ liệu vào Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; bước đầu cung cấp dữ liệu lên Trung tâm điều hành thông minh (IOC); đưa ứng dụng "Long An IOC" phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; nền tảng công dân số "Long An Số"; Tổng đài 1022 tiếp nhận phản ánh;...

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đến thời điểm báo cáo, Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh cung cấp 1.709 DVCTT mức độ 3, 4 (trên tổng 1.915 TTHC), đạt 88,79% (trong đó có 190 DVCTT mức độ 3 (đạt 9,92%) và 1.519 DVCTT mức độ 4 (đạt 79,32%); có 574/658 DVCTT mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ trực tuyến (đạt 87,23%); có 465.553/830.481 hồ sơ nộp trực tuyến (đạt 56,06%); Triển khai kết nối 1.481 DVCTT với Cổng dịch vụ công quốc gia (190 dịch vụ mức 3 và 1.291 dịch vụ mức 4).

Các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.jpg

Các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích tiêu biểu trong tổ chức, thực hiện công tác CCHC năm 2022

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố quyết định của UBND tỉnh về xếp hạng chỉ số CCHC năm 2022 của các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả công bố, đối với nhóm các sở, ngành tỉnh có 18 cơ quan xếp loại khá, trong đó Sở Tư pháp có chỉ số CCHC cao nhất (88,72); Sở Khoa học và Công nghệ xếp loại trung bình, với chỉ số CCHC thấp nhất (68,97). Đối với nhóm UBND cấp huyện, có 14 đơn vị xếp loại khá, trong đó UBND huyện Tân Trụ có chỉ số CCHC cao nhất (87,27); UBND huyện Mộc Hóa xếp loại trung bình, với chỉ số CCHC thấp nhất (67,27).

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đề nghị cần tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đề nghị cần tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC tại các đơn vị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út ghi nhận và biểu dương các sở, ngành, địa phương đã có sự cố gắng trong cải thiện chỉ số CCHC năm 2022. Thời gian tới, các sở ngành, địa phương cần tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng cầu nghiêm túc khắc phục dứt điểm những hạn chế, chỉ đạo thực hiện CCHC, nâng cao chỉ số CCHC đơn vị; tăng cường tham mưu cấp ủy cơ sở đảng lãnh đạo chỉ đạo quyết tâm CCHC; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị; thường xuyên rà soát đơn giản hóa trình tự TTHC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CCHC của tỉnh trong năm 2023.

Dịp này, hội nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 09 tập thể vì đã có thành tích tiêu biểu trong tổ chức, thực hiện công tác CCHC năm 2022./.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

09/03/2023 5:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang