image banner
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH xây dựng thương mại Thế Toàn
Lượt xem: 72
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH xây dựng thương mại Thế Toàn
30/11/2023 | Nguyễn Thị Hoàng Anh
 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH xây dựng thương mại Thế Toàn (biên nhận số 000.04.19.H39-231121-0165) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà xưởng, kho bãi sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn – công suất 1.000 trụ bê tông/tháng tại ấp 6, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 10.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a6nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH xây dựng thương mại Thế Toàn phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng).

Công ty TNHH xây dựng thương mại Thế Toàn có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 6600201099999 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH xây dựng thương mại Thế Toàn (biên nhận số 000.04.19.H39-231121-0165) + Dự án Xây dựng nhà xưởng, kho bãi sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn – công suất 1.000 trụ bê tông/tháng tại ấp 6, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH xây dựng thương mại Thế Toàn nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

THÔNG BÁO MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1