image banner
Công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 90
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 đã công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh (kèm theo 04 trang phụ lục).

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung TTHC sửa đổi, bổ sung lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố.

Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2024./.

Đính kèm: 993_QĐ-UBND_26-01-2024_QDCB-DM-QTNB-LVQHXDKT-2BS-2024-trinh.signed.pdf .


Nguyễn Thị Thúy Kiều
THÔNG BÁO MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1