image banner
Công bố TTHC mới ban hành, bãi bõ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh của Sở Y tế
Lượt xem: 85
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bõ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Long An.
 

Theo đó, tại Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 đã công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ 23 thủ tục hành chính mới ban hành và 45 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Long An (Phụ lục kèm theo 241 trang).

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Sở Y tế triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đối với TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/03/2024./.

Đính kèm:  2177_QĐ-UBND_11-03-2024_QDCBTTHC-SYT-LV KBCB-23M-45BB.signed638466979934843828.pdf

                  2177_QĐ-UBND_11-03-2024_DANH MUC-NOI DUNG-QTNB-LV KBCB-23SD-45BB-1.signed638466980182655708.pdf


THÔNG BÁO MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1