image banner
Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Bảo trợ xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 57
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An.

Theo đó, tại Quyết định số 4643/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 đã công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ: Công bố mới 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh về lĩnh vực việc làm; sửa đổi, bổ sung 08 thủ tục hành chính cấp tỉnh về lĩnh vực việc làm, 02 thủ tục hành chính cấp xã về lĩnh vực bảo trợ xã hội; bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp xã về lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo 78 trang phụ lục).

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cập nhật nội dung TTHC theo các quyết định số 208/QĐ-LĐTBXH ngày 29/02/2024 và Quyết định số 351/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố; chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp huyện.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/5/2024./.

Đính kèm: 4643_QĐ-UBND_14-05-2024_QĐCBDM&QTNB-KEMTHEOQĐCUAUBNDTINHVELV BTXH- VL (QĐ208- QĐ351).signed-592634.pdf ; 4643_QĐ-UBND_14-05-2024_DANH MUC- NOI DUNG VA QUY TRINH NOI BO KEM THEO QĐ LINH VUC BTXH- VL (QĐ 208- 351) HOAN CHINH.signed-321736.pdf

          

KK.


 THÔNG BÁO MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1