image banner
Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y, Bảo vệ thực vật và lĩnh vực Thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 27

Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Bảo vệ thực vật và lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

Theo đó, tại Quyết định số 4883/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 đã công bố danh mục, nội dung và quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Thú y, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An (Gồm 19 trang phụ lục danh mục, nội dung và quy trình nội bộ TTHC kèm theo), cụ thể:

- Thủ tục hành chính bãi bỏ: Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật;

- Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Quyết định số 4882/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 đã công bố danh mục, nội dung và quy trình nội bộ giải quyết 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Long An (Gồm 93 trang phụ lục danh mục, nội dung và quy trình nội bộ TTHC kèm theo), cụ thể:

- Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở  đủ  điều  kiện  sản  xuất,  ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ);

- Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) ;

- Cấp, cấp lại giấy  chứng  nhận  cơ  sở  đủ điều  kiện  nuôi  trồng  thủy  sản (theo yêu cầu) ;

- Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá;

- Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực;

- Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản;

- Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan cập nhật nội dung các thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố; chủ trì triển khai việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo nội dung phê duyệt tại Quyết định này.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2024./.

Đính kèm: Quyết định 4883 ngày 21-05-2024.pdf ; Danh mục - Nội dung - Quy trình nội bộ QĐ 4883.pdf

Quyết định 4882 ngày 21-05-2024.pdf ; Danh mục - Nội dung - Quy trình nội bộ QĐ 4882.pdf

KK.
 
 
 
THÔNG BÁO MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1