Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksWorkflow Tasks
This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.

  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
There are no items to show in this view of the "Workflow Tasks" list.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​