Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-180522-5035) của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Long AnNewThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-180522-5035) của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Long An

Ngày 18/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ gia hạn thời hạn hoạt động dự án tại khu đất có diện tích khoảng 2.473m2 tại phường 5, thành phố Tân An của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Long An; mã số000.04.19.H39-180522-5035. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 29/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.
28/06/2022 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5250) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Trang LongNewThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5250) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Trang Long

Ngày 30/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch, diện tích khoảng 29.745,3m2 tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Trang Long; mã số000.04.19.H39-300522-5250. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 11/7/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.
28/06/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5255) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Trang LongNewThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5255) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Trang Long

Ngày 30/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ sét gạch ngói và đất san lấp, diện tích khoảng 6,2ha tại xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Trang Long; mã số000.04.19.H39-300522-5255. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 11/7/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.
28/06/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5133) của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.ANewThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5133) của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A

Ngày 30/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Làng Sen Việt Nam, diện tích khoảng 48 ha tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A; mã số000.04.19.H39-300522-5133. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 11/7/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.
28/06/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo bổ sung hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-200622-5205) của Công ty TNHH MTV Espersen Việt NamNewThông báo bổ sung hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-200622-5205) của Công ty TNHH MTV Espersen Việt Nam

​Ngày 20/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép lao động cho Bà Jurek Agnieszka làm việc tại Công ty TNHH MTV Espersen Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200622-5205.

Qua kiểm tra hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa nhận được hình 4x6 (hình gốc) của Bà Jurek Agnieszka để dán vào Giấy phép lao động. Để được xem xét giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.


28/06/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo bổ sung hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-200622-5051) của Công ty TNHH MTV Công nghiệp quốc tế Starlily Việt NamNewThông báo bổ sung hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-200622-5051) của Công ty TNHH MTV Công nghiệp quốc tế Starlily Việt Nam

​Ngày 20/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho Ông Abe Masahiro làm việc tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp quốc tế Starlily Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200622-5051.

Qua kiểm tra hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa nhận được hình 4x6 (hình gốc) của Ông Abe Masahiro để dán vào Giấy phép lao động. Để được xem xét giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.


28/06/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-130622-5066) của Công ty TNHH thép công nghệ cao Sino Việt NamNewThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-130622-5066) của Công ty TNHH thép công nghệ cao Sino Việt Nam

Ngày 13/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công ty TNHH thép công nghệ cao Sino Việt Nam với diện tích mặt đất khoảng 5.880 m2 tại Lô số 12, Cụm công nghiệp Long Định – Long Cang, xã Long Cang, huyện Cần Đước của Công ty TNHH thép công nghệ cao Sino Việt Nam; mã số000.04.19.H39-130622-5066. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 27/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


28/06/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-220622-5274) của Công ty TNHH Thái Thanh AnNewThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-220622-5274) của Công ty TNHH Thái Thanh An

Ngày 22/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ khôi phục mã số thuế của Công ty TNHH Thái Thanh An; mã số000.04.19.H39-220622-5274. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 27/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


28/06/2022 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-010622-5049) của Công ty TNHH Hải SơnNewThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-010622-5049) của Công ty TNHH Hải Sơn

Ngày 01/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Hải Sơn, diện tích khoảng 18,515ha tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa của Công ty TNHH Hải Sơn; mã số000.04.19.H39-010622-5049. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 13/7/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


28/06/2022 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-010622-5048) của Công ty TNHH Hải SơnNewThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-010622-5048) của Công ty TNHH Hải Sơn

Ngày 01/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường vào khu công nghiệp Hải Sơn, diện tích khoảng 54.387m2 tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa của Công ty TNHH Hải Sơn; mã số000.04.19.H39-010622-5048. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 13/7/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


28/06/2022 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-310522-5215) của Công ty TNHH Phát triển Nhà đất Đức ThànhNewThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-310522-5215) của Công ty TNHH Phát triển Nhà đất Đức Thành

Ngày 31/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư, diện tích khoảng 7,7ha tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa của Công ty TNHH Phát triển Nhà đất Đức Thành; mã số000.04.19.H39-310522-5215. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 12/7/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.
28/06/2022 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số:  000.04.19.H39-170522-5178) của Công ty TNHH Olam Global Agri Việt NamThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số:  000.04.19.H39-170522-5178) của Công ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam


Ngày 17/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Công ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam; mã số000.04.19.H39-170522-5178. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 28/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


27/06/2022 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-060622-5006) của Công ty TNHH MTV Tex Việt NamThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-060622-5006) của Công ty TNHH MTV Tex Việt Nam

Ngày 30/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH MTV Tex Việt Nam; mã số000.04.19.H39-300522-5007. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 20/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


21/06/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5114) của Công ty TNHH FindleyThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5114) của Công ty TNHH Findley

Ngày 30/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH Findley; mã số000.04.19.H39-300522-5114. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 20/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


21/06/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số:000.04.19.H39-300522-5144) của Công ty TNHH dệt và định hình Texina Việt NamThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số:000.04.19.H39-300522-5144) của Công ty TNHH dệt và định hình Texina Việt Nam

Ngày 30/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH dệt và định hình Texina Việt Nam; mã số000.04.19.H39-300522-5144. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 20/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


21/06/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5193) của Công ty TNHH MTV Kinsei Việt NamThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5193) của Công ty TNHH MTV Kinsei Việt Nam

Ngày 30/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH MTV Kinsei Việt Nam; mã số000.04.19.H39-300522-5193. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 20/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


21/06/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5145) của Công ty TNHH TDCV Plastic & HardwareThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-300522-5145) của Công ty TNHH TDCV Plastic & Hardware

Ngày 30/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH TDCV Plastic & Hardware; mã số000.04.19.H39-300522-5145. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 20/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


21/06/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-310522-5180) của Công ty TNHH MTV Emuden Việt NamThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-310522-5180) của Công ty TNHH MTV Emuden Việt Nam

Ngày 31/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH MTV Emuden Việt Nam; mã số000.04.19.H39-310522-5180. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 21/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


21/06/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-150622-5161) của Công ty Cổ phần Bê tông Quang PhúcThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-150622-5161) của Công ty Cổ phần Bê tông Quang Phúc

Ngày 15/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ khôi phục mã số thuế của Công ty Cổ phần Bê tông Quang Phúc; mã số000.04.19.H39-150622-5161. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 20/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


21/06/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-160622-5157) của Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Trang Vàng PQThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-160622-5157) của Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Trang Vàng PQ

Ngày 16/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ khôi phục mã số thuế của Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Trang Vàng PQ; mã số000.04.19.H39-160622-5157. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 21/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


21/06/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-160622-5252) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Việt NamThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-160622-5252) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Việt Nam

Ngày 16/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Việt Nam; mã số000.04.19.H39-160622-5252. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 21/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


21/06/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-150622-5032) của Công Ty TNHH Wayland Metal & PlasticThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-150622-5032) của Công Ty TNHH Wayland Metal & Plastic

Ngày 15/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ khôi phục mã số thuế của Công Ty TNHH Wayland Metal & Plastic; mã số000.04.19.H39-150622-5032. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 20/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


21/06/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-160622-5153) của Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Sao KhuêThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-160622-5153) của Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Sao Khuê

Ngày 16/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ khôi phục mã số thuế của Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Sao Khuê; mã số000.04.19.H39-160622-5153. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 21/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


21/06/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-130622-5172) của Công ty TNHH Premco Toàn Cầu Việt NamThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-130622-5172) của Công ty TNHH Premco Toàn Cầu Việt Nam

Ngày 13/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ Cấp giấy phép lao động cho Ông Ghadei Umakanta làm việc tại Công ty TNHH Premco Toàn Cầu Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 0000.04.19.H39-130622-5172.

Qua kiểm tra hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa nhận được hình 4x6 (hình gốc) của Ông Ghadei Umakanta để dán vào Giấy phép lao động. Để được xem xét giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.


21/06/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số:  000.04.19.H39-090522-5202) của Công ty CP Đầu tư DNN – Tân PhúThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số:  000.04.19.H39-090522-5202) của Công ty CP Đầu tư DNN – Tân Phú

Ngày 09/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Công ty CP Đầu tư DNN – Tân Phú; mã số000.04.19.H39-090522-5202. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 20/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.

20/06/2022 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-120522-5141) của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Xây dựng Gia ThịnhThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-120522-5141) của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Xây dựng Gia Thịnh

Ngày 12/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Xây dựng Gia Thịnh; mã số000.04.19.H39-120522-5141. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 23/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


20/06/2022 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-020622-5151) của Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến TườngThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-020622-5151) của Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

Ngày 06/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường; mã số000.04.19.H39-020622-5151. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 28/7/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


20/06/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số:  000.04.19.H39-260522-5170) của Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến TườngThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số:  000.04.19.H39-260522-5170) của Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

Ngày 26/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường; mã số000.04.19.H39-260522-5170. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 20/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.
20/06/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-100522-5176) của Ông Nguyễn Huỳnh AnThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-100522-5176) của Ông Nguyễn Huỳnh An

Ngày 10/52022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Ông Nguyễn Huỳnh An; mã số000.04.19.H39-100522-5176. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 21/6/2022.

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Ông Nguyễn Huỳnh An thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông Nguyễn Huỳnh An. Trung tâm nhận lỗi với Ông Nguyễn Huỳnh An vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Ông Nguyễn Huỳnh An đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông Nguyễn Huỳnh An vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Ông Nguyễn Huỳnh An ./.


20/06/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo bổ sung hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-100622-5183) của Công ty TNHH Hanjowon VinaThông báo bổ sung hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-100622-5183) của Công ty TNHH Hanjowon Vina

​Ngày 10/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho Bà Enclonar Rosemarie Canillo làm việc tại Công ty TNHH Hanjowon Vina, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100622-5183.

Qua kiểm tra hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa nhận được hình 4x6 (hình gốc) của Bà Enclonar Rosemarie Canillo để dán vào Giấy phép lao động. Để được xem xét giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.20/06/2022 3:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang