image banner
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của Công ty TNHH JY LEISURE APPLIANCE (HS số H39.1-231226-0316)
Lượt xem: 216

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH JY LEISURE APPLIANCE về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy JY LEISURE APPLIANCE tại Lô B3.4, đường N4, Khu công nghiệp Trần Anh – Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Qua thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có thông báo về việc nộp phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy JY LEISURE APPLIANCE tại Lô B3.4, đường N4, Khu công nghiệp Trần Anh – Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Thông báo số 63/TB-BQLKKT ngày 09/01/2024 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh).

Trung tâm thông báo đến Công ty TNHH JY LEISURE APPLIANCE về việc nộp phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy JY LEISURE APPLIANCE tại Lô B3.4, đường N4, Khu công nghiệp Trần Anh – Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi phải nộp là: 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng).

Công ty TNHH JY LEISURE APPLIANCE có thể nộp phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 6600201099999 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) Công ty TNHH JY LEISURE APPLIANCE (biên nhận số H39.1-231226-0316) + Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy JY LEISURE APPLIANCE tại Lô B3.4, đường N4, Khu công nghiệp Trần Anh – Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH JY LEISURE APPLIANCE nộp phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi  trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.


Nguyễn Thị Hoàng Anh
THÔNG BÁO MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1