image banner
Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 50
Vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An về  việc triển khai thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng, thương mại quốc tế có phát sinh phí, lệ phí theo quy định ưu tiên thực hiện thanh toán bằng hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cụ thể như sau:

Đối với các thủ tục hành chính thực hiện thanh toán trước có mức lệ phí đã được quy định như thủ tục Cấp/điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án; Cấp/điều chỉnh/gia hạn/cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp truy cập vào link https://dichvucong.longan.gov.vn để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời ngay tại bước này, doanh nghiệp thực hiện thanh toán trực tuyến bằng hình thức Payment Platform.

Bên cạnh đó, đối với các thủ tục hành chính thực hiện thanh toán giữa phải nộp phí sau khi được Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định như thủ tục Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu  tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê  duyệt của UBND cấp tỉnh; Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư  xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt  của UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp truy cập vào link https://dichvucong.longan.gov.vn để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, chưa thực hiện thanh toán trực tuyến ở bước này. Sau khi Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định hồ sơ và có thông báo mức phí thẩm định phải nộp, doanh nghiệp sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu thanh toán phí, lệ phí. Doanh nghiệp sẽ truy cập vào link https://dichvucong.longan.gov.vn, thực hiện tìm kiếm hồ sơ và thanh toán trực tuyến.

Anh-tin-bai

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế

 

Đẩy mạnh dịch vụ thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh nhằm tạo thói quen sử dụng công nghệ thông tin, thói quen đẩy mạnh các ứng dụng số phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Từ đó, góp phần nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh cũng như nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử../.

Tham khảo video hướng dẫn chi tiết thực hiện thanh toán trực tuyến tại địa chỉ https://bqlkkt.longan.gov.vn/huong-dan-quy-trinh-dau-tu-vao-kcn/huong-dan-nop-ho-so-va-thanh-toan-truc-tuyen-tren-cong-dich-vu-cong-long-an-531380

1 người đã bình chọn
THÔNG BÁO MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1